weby pro nejsevernější čechy

Poutní místo Filipov si v roce 2016 připomnělo 150 let

Poutní místo Filipov si letos připomnělo 150. výročí svého vzniku.

Oslavám významného jubilea patřil celý rok 2016. Nabídl mimo jiné pravidelné mše svaté, česko-německou výstavu o historii poutního místa, festival varhanní hudby, premiérové provedení filipovské kantáty Pramen milosti, komentované prohlídky s průvodcem a konferenci. Římskokatolická farnost Jiříkov jako správce poutního místa si současně připomněla devadesát let od povýšení poutního kostela ve Filipově na baziliku minor Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Hlavní událostí jubilejního roku byl 13. 1. 2016. Ve 4.00 hod. ráno v poutním kostele ve Filipově proběhla pontifikální mše svatá, na niž zavítalo na čtrnáct set poutníků z Čech, Moravy, Německa, Slovenska a Rakouska. Pontifikální mši svatou v bazilice minor ve Filipově celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a německý biskup Mons. Wolfgang Ipolt z Görlitz.

Od července do října byl poutní kostel ve Filipově přístupný od úterý do soboty. Prohlédnout si jej přišlo 1 269 poutníků a turistů. Další stovky poutníků navštívily pravidelné nedělní mše sv. Vyhledávané byly rovněž prázdninové varhanní koncerty pořádané spolkem Arte Musica během 10. ročníku mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba 2016. Na úvod festivalu zaznělo 3. 7. 2016 premiérové provedení kantáty „Pramen milosti“ v podání souboru Collegium hortensis. Kantátu přímo pro poutní místo Filipov složil Jan Zástěra, dirigent Trautzlovy umělecké společnosti. Rozsáhlé vokálně instrumentální dílo přiblížilo události ve Filipově z 13. 1. 1866.

Při příležitosti 150. výročí poutního místa Filipov vydala Římskokatolická farnost Jiříkov pohledy, svaté obrázky, originální dárkový betlém a dvě publikace o poutním kostele – „Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Průvodce po stavební historii a uměleckém významu“ a fotografickou publikaci „Poutní místo Filipov / Wallfahrtsstätte Filipov“.

Za podpory Ministerstva kultury připravila Římskokatolická farnost Jiříkov česko-německou výstavu „Poutní místo Filipov (1866-2016)„. Deset velkoformátových výstavních panelů přineslo dobová zobrazení, svaté obrázky a stavební plány. Výstava je nadále k vidění v hlavní lodi poutního kostela.

Součástí oslav 150. výročí poutního místa Filipov byl mimo jiné slavnostní koncert skladatelů Šluknovského výběžku a zářijová konference „150 let Filipova“. Česko-německou konferenci připravilo Biskupství litoměřické, Římskokatolická farnost Jiříkov a další partneři. Jednotlivé příspěvky historiků, teologů a lékařů shrne česko-německý sborník, který v roce 2017 vydá Biskupství litoměřické.

Poutní bazilika minor ve Filipově je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením Panny Marie dne 13. 1. 1866 a náhlým uzdravením Magdaleny Kade. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté – v neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci. Poutní chrám spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Chrám z let 1870-1885 patří k významným poutním místům v Diecézi litoměřické a sakrálním památkám Českého Švýcarska.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy