weby pro nejsevernější čechy

Senioři dětem

I letos připravovali dětem aktivní senioři bylinkové výpravy do přírody nebo programy o životě u vody i v lese.

Již čtvrtým rokem se zapojují někteří aktivní senioři do programů ve školkách a školách v Krásné Lípě a okolí, které pořádá České Švýcarsko o.p.s. I letos podpořila tyto aktivity Nadace Agrofert a částečně se na nich podílel i SFŽP a MŽP ČR v rámci projektu: České Švýcarsko přátelské školám.

Do krásnolipských mateřských školek tak znovu se svým povídáním o bylinkách pravidelně docházela paní Soňa Brožová, která děti provázela na pampeliškové či jitrocelové louky a učila děti připravovat léčivé sirupy.

Ve spolupráci s námi pokračoval i Vladislav Vencko, který dětem vyprávěl o životě u říčky Kamenice prostřednictvím pohádkového příběhu skřítka Čeřínka, který během putování v říčce poznává řadu živočichů Českého Švýcarska. Děti si mohly během programu prohlédnout věrné modely užovky, mloka a ropuchy nebo vycpaniny ledňáčka a skorce vodního. Na podzim pak pan Vencko navázal na tento program povídáním o životě tentokrát pod hladinou řek a rybníků a děti si mohly prohlédnout některé ryby zblízka prostřednictvím látkových modelů ryb.

Kromě krásnolipských školek a školy se programu účastnila i řada školek v blízkém okolí zejména v Rumburku, kde se zapojil bývalý lesní inženýr pan Vladislav Novák, a to povídáním o lese, tedy o stromech i živočiších, které lze v lese objevovat. I během jeho programu nebyly děti ochuzeny o praktické ukázky či drobné hříčky.

Během akcí pro veřejnost se letos aktivně do spolupráce s naší organizací zapojoval i pan Václav Šena, který pro děti realizoval dílny na výrobu hmyzích obydlí, nebo pomáhal zajišťovat aktivity na velkých akcích, jako byl Den dětí s národními parky, nebo Noc pro netopýry.

Tvoření s dětmi se účastnila i paní Jana Volfová, které zajistila na závěr roku pro děti z přírodovědného oddílu Ranger dílničku na výrobu míčků z ponožek a naučila děti pro změnu pracovat s jehlou a nití, ale především také to, že i ze starého lze udělat zajímavé a užitečné věci.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem aktivním seniorům za spolupráci a především za to, že nám pomáhají v dětech vytvářet kladný vztah k přírodě i k sobě navzájem. Poděkování patří i všem školkám a školám, které se s námi podílejí na realizaci těchto ekovýchovných projektů.

Jarmila Judová

koordinátorka vzdělávání České Švýcarsko o.p.s.

Křinické nám. 1161/10

Krásná Lípa 407 46

Tel: +420 412 383 000

www.ceskesvycarsko.cz

Tagy