weby pro nejsevernější čechy

Lednová vycházka za betlémy Rumburku 2017

V sobotu 14. 1. 2017 se uskuteční vycházka za kostelními a soukromými betlémy Rumburku.

Sraz je v 9.00 h. v Loretě Rumburk. Program: kostel sv. Vavřince, kostel sv. Bartoloměje, jesličky Jaroslava Blažka, sbírka betlémů Jaroslava Pšeničky a pohyblivý betlém Jiřího Cobla st. Kontakt pro rezervaci místa: +420 604 555 922 (Loreta Rumburk), e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz.

Akci pořádá Spolek přátel Rumburku a Loreta Rumburk. Vstup volný. Vycházky se účastní kolem třiceti zájemců. Mezi betlémy se přemisťují pěšky nebo po vzájemné domluvě auty.

První vycházka za rumburskými betlémy se uskutečnila v lednu 2014.

Více informací k vycházce sdělí: Mgr. Klára Mágrová, e-mail:klara.magrova@seznam.cz,GSM +420 724 072 525

Spolek přátel Rumburku: Spolek byl založen roku 2013. Jeho cílem je podílet se na kulturních a vzdělávacích aktivitách, které týkají prezentace historie města a jeho okolí, oprav drobných památek, rozvoje turistického ruchu, veřejné zeleně a veřejných prostranství. Spolek pořádá vycházky, přednášky a besedy pro veřejnost, jimiž popularizuje historii města a přibližuje významné architektonické památky. Instaluje pamětní desky na rodné domy významných rodáků.

Nadace Občanského fóra: Nadace Občanského fóra byla založena roku 1990. Nadace Občanského fóra je nadací s celorepublikovou působností. Její pomoc se od roku 1995 zaměřuje zejména na oblast ochrany movitého i nemovitého kulturního dědictví a patří k nejrozsáhlejším v České republice, více www.nadaceof.cz

Tagy