weby pro nejsevernější čechy

Fotorok 2017

Od pondělí 16. ledna 2017 až do 17. března 2017 jsou na chodbě Městské knihovny ve Varnsdorfu k vidění výsledky dalšího ročníku soutěže Fotorok.

Na pondělní vernisáž povětšinou dorazily známé tváře, ovšem jak zaznělo v průvodním slově, přes vymírání činovníků zdejšího fotoklubu se v aktuálním ročníku obejvila řada nových soutěžících, mnohdy překvapivě mladých, a zvýšil se i počet přihlášených fotografií. Zprávu si opět vypůjčím ze stránek KPMV:

Porota soutěže Fotorok 2017 zasedala 4. ledna 2017 a vybírala to nejlepší ze soutěžních snímků a fotoseriálů doručených fotoklubu KPMV do konce předchozího roku. Hodnocení probíhalo anonymně (porotci neznali autory posuzovaných snímků).

Vystaveno je pětašedesát fotografií rozmístěných na celkem 23 panelech.

Výsledky soutěže:

1. cena – Jaroslav Stejskal za fotografii „Návrat domů“

2. cena – Jan Myšák za fotografii „Zamyšlení“

3. cena – Jiří Durdík za fotografie „Prázdniny 2016“ a „Hurá, zima je tady!“

Čestná uznání byla udělena Martinu Votavovi za fotoseriál „Ad infinitum“, Lindě Bodlákové za fotoseriál čtyř makrofotografií a Martinu Hložkovi za fotografie „Bloudění“ a „Za polárním kruhem“

Vernisáže rok za rokem: rok 2016 ->, rok 2015 ->, rok 2014 ->, rok 2013 ->, rok 2012 ->

Tagy