weby pro nejsevernější čechy

Betlémy v Mikulášovicích 2017

Vážení a milí přátelé, přijměte srdečné pozvání na tento víkend do kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích, kde Mgr. Roman Klinger pořádá svou proslulou výstavu rodinných betlémů.

Akce je mimořádně přístupná oba dny. V sobotu od 10 do 18 hodin, s kulturním programem od 15 hodin, kdy jste zváni k poslechu zpěvu koled a v neděli od 12 do 16 hodin.

Kdo ještě dosud nenavštívil mikulášovický kostel v době vánoční, neměl by váhat a kdo ano, s jistotou si je vědom mimořádnosti sváteční výzdoby chrámového prostoru. Kostel je díky svým opatrovatelům uzpůsoben s největší možnou pečlivostí v duchu předválečném a vyniká v celé své kráse, že jen málokdo odolá síle atmosféry prostředí, která je cítit z každého s úctou a citem nazdobeného předmětu. Betlémář tělem i duší Roman Klinger, který pečuje o kostel se svým strýcem, nechává na své výstavce betlémů opět ožít příběh narození Ježíše v takovém prostředí, aby vyznělo poslání příběhu. Také jeho kostelním jesličkám je vrácen jejich původní rozměr, jsou v centru dění, aby tak duše příchozího byla celou nádherou oslovena a niterný prožitek zůstal hluboko uchován po celý rok. Ať věřící či nevěřící, všichni stanou zjihlí nad čistotou a krásou místa, které je jako vystřižené z doby největší slávy betlémů „českého Nizozemí“. Ve svitu stovek žároviček, živého ohně plamenů svíček, uprostřed krajek a výšivek, blyštivé lamety, je vystavěn také letos např. slavný lobendavský betlém s figurkami Franze Xavera Schütze. Pro návštěvníky jsou připraveny desítky opatrovaných betlémů ze soukromých sbírek a výtěžek celé akce bude věnován na pořízení nového kostelního betlémového kompletu, jelikož ten původní zmizel ve víru dějin.

Zavítejte na výstavu a potěšte se nádherou, kterou pro návštěvníky nezištně a rád nainstaloval Roman se svým strýcem. Koupěchtiví návštěvníci mohou využít nabídky knihkupectví Libuše Horáčkové, která po celý sobotní den bude nabízet betlémové archy z široké nabídky svého specializovaného obchodu. Můžete si doplnit sbírku vánočních pohlednic či podle vystavených exponátů objednat některý z papírových betlémů. Kde jinde získáte tu pravou představu, jak působí betlém již hotový vystřižený. Kdo nerad pracuje s nůžkami, můžete využít i nabídku betlému vylamovacího. Nabídku můžete sledovat na http://www.knihyhl.com/

Jménem organizátora si Vám dovoluje srdečné pozvání tlumočit Ester Sadivová, Muzeum Rumburk, pobočka OM v Děčíně

Tagy