weby pro nejsevernější čechy

Liberecka technická knihovna (osmý týde 17)

Ve středu 22. února si pro vás Hudební knihovna připravila první ze setkání v rámci cyklu Hudební večery. Tématem je Hudba severu (lidové nástroje a tance – Norsko, Finsko, Švédsko). Záčínáme v 18 hodin ve Velkém sále knihovny, pořadem provází pan Vladimír Hrdina.

Ve čtvrtek 23. února na vás od 18 hodin čeká další z přednášek cyklu Památky kolem nás, tentokrát pod názvem Krajinou Jablonného v Podještědí od minulosti k dnešku. Únorové setkání nabízí hned dvě dílčí přednášky. První z nich, Lembersko – krajina české světice, bude o hledání polozapomenutých stop sv. Zdislavy v krajinné památkové zóně Lembersko. Ve druhé dílčí přednášce s názvem Mokřady u Nového Falkenburku si vyslechneme příběh o tom, jak se ze zamokřené louky a černé skládky stala krásná krajina tůní a mokřadů. Hosty budou Lucie Medková a Eva Klápšťová.

jablonne