weby pro nejsevernější čechy

Ideální Šluknov (prezentace studentů UMPRUM na zámku)

Zajímavou a inspirativní spolupráci nastartovali ve Šluknově, kde se představili studenti a studentky druhého ročníku architektury na pražské UMPRUM. Tématem klauzurních prací byl právě rozvoj a architektonické řešení několika situací v tomto nejsevernějším městem republiky.

Ve čtvrtek 17/2/2017 se tak mohli zájemci seznámit s výsledkem půlroční práce studentů a bylo to zajímavé.

Návštěvníci šluknovského zámku si nemohou nevšimnout hned při vstupu do budovy obrovského modelu města (který město mimochodem zakoupilo). K němu jsou připojeny jednotlivé studentské práce volně k nahlédnutí.

Při jejich prezentaci nás nejvíce zaujala ta, která se věnuje územnímu plánu města, resp. jeho přehodnocení, neboť právě dlouhodobým plánováním je možné zabránit nevratným změnám a chybám, které jsou bohužel časté a běžné. Na místě je, boužel, také námitka představitelů Šluknova, že celá řada pozemků je v soukromém vlastnictví a prakticky neexistuje možnost zabránit jejich využití podle přání vlastníků.

uzemni plan

Až bude běžné sladit tyto záměry, uleví se mnoha obcím (tohle samozřejmě není problém pouze lokální).

Na tuto práci navazovalyhned další dva projekty, které řešily zvýšení (nejen) turistické přívětivosti okrajových částí Šluknova jednoduchými a ne příliš drahými prostředky. Třeba úpravou dočasných pěšin, zvýrazněním některých turisticky atraktivních bodů, přidání laviček a odpočívadel …

Pozornost studentů se rovněž soustředila na centrum města: náměstí, kostel, farní zahrada, nová hasičská zbrojnice…

namko

namko2

Například větší ‚zalesnění‘ náměstí je velice sympatický nápad. Naráží však opět na některé limity, které jsou dané jak vcelku ‚nelidskými‘ předpisy, tak i předpokládanou nevůlí obyvatel města změnit pohled i praktické využití centra města. Mimo jiné i proto, že tato varianta předpokládá snížení parkovacích míst v této oblasti (o dvacet).

parkovani

Šluknováci a návštěvníci města mají možnost si práce studentů prohlédnout minimálně dalších čtrnáct dnů a spolupráce se studenty by měla pokračovat i nadále, což je skvělé. Skvělé i s tou výhradou, že je ve hvězdách, jestli bude někdy nějaký navrhovaný projekt realizován.

Každopádně je tato snaha velmi sympatická a hodná následování už jenom proto, že kvalifikovaný pohled zvenčí může být velice inspirující a okysličující.

A okysličení potřebuje nejenom Šluknov.