weby pro nejsevernější čechy

V Loretě Rumburk se restaurují obrazy křížové cesty

Do barokní památky Loreta Rumburk se z ateliéru vrátily první restaurované obrazy z cyklu křížové cesty.

Truhlář je na přelomu února a března osadil do obnovených dubových rámů v ambitu. Zbylé tři obrazy se do Lorety umístí v září letošního roku, až skončí restaurátorské práce na výmalbě křížové chodby. Chybějící obrazy nahradily fotokopie. Obrazy z 19. století jsou součástí pobožností křížové cesty, které v ambitu Lorety probíhají v postním období od 3. 3. do 7. 4. 2017 vždy v pátek od 16.45 h. K požehnání obnovené křížové cesty dojde 16. 9. 2017 během Loretánských slavností 2017. Několikaměsíční restaurování křížové cesty v celkové výši 313 000 Kč probíhá díky příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti, Římskokatolické farnosti-děkanství Rumburk, Města Rumburk, německých věřící a dalších dárců.

Při restaurování deseti lunet o rozměrech 230 x 118 cm nebyly zjištěny žádné předchozí restaurátorské zásahy. Jeden vzkaz z minulosti však obrazy z roku 1893 ukrývaly. Na původním napínacím dřevěném rámu se nalezla rukou psaná poznámka v němčině z 26. 6. 1903. Díky ní víme, že zastavení č. VI „Veronika podává Ježíšovi roušku“ renovoval pozlacovač Rudolf Kassner z Rumburku. Archivní záznamy poté prozradily, že R. Kassner v roce 1903 pozlatil všechny rámy obrazů křížové cesty.

Autorem obrazů křížové cesty z ambitu Lorety Rumburk je malíř Josef Maschke z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Jedná se o rozměrově největší interiérovou křížovou cestu Šluknovska. Třináct velkých olejomaleb na plátně vytvořil J. Maschke mezi říjnem 1892 a počátkem května 1893. Obrazy se požehnaly během tříhodinového obřadu dne 16. 5. 1893. Pro řeholníky z kapucínského kláštera v Rumburku malíř Josef Maschke vytvořil ještě nástěnnou malbu na průčelí kostela sv. Vavřince a v křížové chodbě visely dva obrazy z jeho dílny. Původní součástí cyklu křížové cesty byly i dřevěné nápisové destičky a ozdobná svítidla na svíčky. Rumburské kapucíny přišlo pořízení křížové cesty na 1 210 zlatých. Částku uhradili z daru kněze z Jiříkova.

„Výjevy některých pláten nebyly čitelné vlivem zakalené lakové vrstvy. Rub obrazů pokrývaly plísně,“ popisuje stav obrazů před restaurováním akad. malíř restaurátor Martin Martan a pokračuje: „Malíř Josef Maschke při tvorbě obrazů použil podklad s nižším obsahem oleje a díky tomu, došlo v minulosti k uvolnění barevné vrstvy. Při restaurování v ateliéru se upevnila barevná vrstva a zpevnila plátna podložky obrazů. Na některých obrazech byly během restaurování patrné úpravy kompozice, které provedl přímo malíř J. Maschke.“

Kromě záchrany křížové cesty se letos v Loretě Rumburk zrestauruje ještě dekorativní výmalba pravého křídla ambitu. Obnovu podpoří sedmi sty tisíci korunami Ministerstvo kultury ČR. Celkem budou v letošním roce provedeny práce za 1 350 000 Kč. O příspěvek bylo požádáno také Město Rumburk, Ústecký kraj a Biskupství litoměřické. Restaurování probíhá před očima návštěvníků v průběhu letních měsíců. Veřejnosti se restaurovaný ambit představí oficiálně v sobotu 16. 9. 2017 při XXI. Loretánských slavnostech 2017, jimiž se oslaví 310 let od dostavby a požehnání loretánské kaple. Nad Loretánskými slavnostmi 2017 převzal záštitu ministr kultury Mgr. Daniel Herman.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy