weby pro nejsevernější čechy

Policejní stěhování v Děčíně

Děčínská policie si dovoluje touto cestou informovat širokou veřejnost o nadcházejících změnách ve struktuře policie. Od 1.1.2013 dojde v děčínském regionu k několika výrazným změnám, se kterými bychom chtěli obyvatele děčínského okresu s předstihem seznámit.
V teritoriu námi spravovaného Územního odboru Děčín dojde v průběhu prvního pololetí roku 2013 k následujícím změnám:
Od 1.1.2013 zaniká Oddělení železniční policie Děčín, které v tuto chvíli sídlí v budově hlavního vlakového nádraží v Děčíně na adrese Děčín 4, ul. Čs. Mládeže 89/4 a vznikne z něj nové oddělení OOP Děčín – město. Toto oddělení se přestěhuje do prostor stávajícího KŘP Ústeckého kraje, ÚO Děčín, sídlící na adrese Děčín 1, Kaštanova 302/1. V jeho kompetenci bude veškerá agenda spojená se zpracováním nápadu trestné činnosti pro oblasti Děčín, Těchlovice, Ludvíkovice, Kámen, Bynovec, Arnoltice, Labská Stráň, Růžová, Janov, Hřensko. Jeho součástí bude Policejní stanice Hřensko, která bude dislokována v budově současného OOP Hřensko. Policie se chystá opustit objekt Českých drah hlavní nádraží na ul. Čs. Mládeže 89/4 v Děčíně 4. Nicméně na této adrese budou děčínští policisté přijímat veškerá oznámení spojená s trestnou činností pro výše uvedené lokality a to až do odvolání. Na oddělení se pro informace lze dovolat na tel.: 412 531 600, 974 432 771.
Od 1.1.2013 současně dojde ke změně struktury OOP Hřensko, které se nově přejmenuje na Policejní stanici Hřensko. Tato policejní služebna bude mít stanoveny úřední hodiny ve dnech pondělí a středa od 9.00 – 11.00 hodin a od 15.00 – 17.00 hodin.
Od 1.1.2013 zůstává v Tržní ulici OOP Děčín, které ponese nový název OOP Děčín – Podmokly, se sídlem v Děčíně 4, ul. Tržní 7. Kontakty zůstávají a je možné je dohledat na stránkách www.policie.cz. V jeho kompetenci bude veškerá agenda spojená se zpracováním nápadu trestné činnosti pro oblasti Děčín, Jílové, Dobkovice, Malšovice. Pro informace můžete volat na tel.: 412 530 065, 974 432 650.
Oddělení služební přípravy, SPŠ Teplice, KŘP Ústeckého kraje (t.č. Čsl. Mládeže 89/4, Děčín 4) se přestěhuje do budovy stávajícího OOP Děčín, Tržní ulice 7, Děčín 4.
V průběhu prvního pololetí 2013 dojde také k sestěhování všech složek dopravní policie do budovy stávajícího Celního úřadu Děčín, sídlícího v Děčíně 4, Husovo náměstí 111 a tím dojde ke kompletní dislokaci celého Dopravního inspektorátu do jednoho místa. Dopravní inspektorát Děčín – Dopravní nehody (t.č. na Územním odboru Děčín) se odstěhuje na výše zmiňovanou adresu.
Všechny změny proběhnou v období od prosince 2012 do první poloviny roku 2013.
Vzhledem k náročnosti realizace těchto úprav žádáme všechny občany, kteří se na nás v tomto čase obrátí, o pochopení a trpělivost při případných komplikacích, které mohou vyvstat v důsledku stěhování zmiňovaných oddělení. Děkujeme za pochopení.
Bližší informace, kontakty stěhujících se oddělení a změny budeme aktualizovat v průběhu celého procesu.
V případě nejasností se obracejte na níže uvedené telefonické kontakty, případně uvedenou e-mailovou adresu.
Tel.: 974 432 207, 724 156 293
E-mail : pisdc@mvcr.cz