weby pro nejsevernější čechy

Novinky v Loretě Rumburk v roce 2017

Barokní sakrální památka Loreta Rumburk připravuje na rok 2017 akce tradiční i zcela nové. Spojujícím prvkem je téma baroka – v architektuře, hudbě a divadle.

Poutní místo spojené s úctou k Panně Marii si v roce 2017 připomene 310 let od dostavby a požehnání loretánské kaple, k němuž došlo v září roku 1707. V celoročně přístupné barokní památce se odehrají komentované prohlídky, večerní prohlídky při svíčkách, výstavy, koncerty i mimořádná bohoslužba v latině. Kulturní akce uspořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za podpory Ministerstva kultury, Ústeckého kraje a Česko-německého fondu budoucnosti. Jednou z novinek je rozšíření otevírací doby rumburské Lorety. Památkově chráněný areál je celoročně přístupný od úterý do soboty, v červenci a srpnu je možné ho nově navštívit také v neděli.

Barokní perla severních Čech z let 1704-1707 je spojena se jménem významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně. Donátorem loretánské kaple v Rumburku byl Anton Florian kníže z Liechtensteinu. Loreta Rumburk, která je od roku 2014 součástí mezinárodní poutní stezky Via Sacra, nabízí akce kulturně zaměřené i duchovního charakteru. Oslavy výročí Lorety Rumburk zahájí v sobotu 22. 4. 2017 od 15.00 h. v klášterním kostele sv. Vavřince mše sv. celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. Bohoslužba se pořádá při příležitosti zahájení oslav 310 let Lorety Rumburk. Od 17.00 h. následuje v klášterním kostele koncert „Poutní písně a hudební skladatelé Šluknovska“ v klášterním kostele sv. Vavřince. Zazní písně, které se před rokem 1945 zpívaly v poutních kaplích Šluknovska.

Během květnové Loretánské muzejní noci 2017 se návštěvníci mohou těšit na videoprojekt „Zvěstování“ – projekci na stěnu loretánské kaple s hudebním doprovodem. První videomapping v Českém Švýcarsku v pátek 19. 5. 2017 ve večerních hodinách veřejnosti představí výtvarník Pavel Mrkus, děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a odborný asistent ateliéru Time-Based Media. Program Loretánské noci 2017 nabídne i tvoření ve výtvarných dílnách, vystoupení dětských pěveckých sborů a prohlídku výstav v ambitu a Expozice církevního umění Šluknovska ve vstupní budově.

V sobotu 27. 5. 2017 bude klášterním kostelem. sv. Vavřince znít latina. Od 17.00 h. zde bude R.D. Josef Peňáz, farní vikář z Římskokatolické farnosti – děkanství Jablonec nad Nisou, sloužit latinskou mši sv. v tradičním římském ritu (tzv. tridentská mše). Tato bohoslužba se svou podobou blíží mši svaté, jak se slavila v barokním období. Kněz bohoslužbu povede v latinském jazyce, kázání a čtení zazní v češtině. O hudební doprovod v latině se postarají hudebníci Šluknovska. Při bohoslužbě se použijí barokní liturgická roucha.

Výročí barokní památky Loreta Rumburk připomenou dvě nové publikace. Brožura „Loretánská kaple v Rumburku“ seznámí zájemce se stavební historií památky. Reprezentativní kniha „Kapucínský klášter a Loreta v Rumburku“ vyjde s českými, německými a anglickými popisky. Knihu s fotografiemi Jiřího Stejskala vydá Město Rumburk. Obě publikace o Loretě Rumburk se veřejnosti poprvé představí při Loretánských slavnostech 2017.

Loretánské slavnosti v Rumburku se uskuteční v sobotu 16. září 2017. Právě toho dne vyvrcholí oslavy tři sta deseti let loretánské kaple v Rumburku. Nad XXI. Loretánskými slavnostmi 2017 převzal záštitu ministr kultury Mgr. Daniel Herman. Regionální zážitek Českosaského Švýcarska doplní mimo jiné divadlo v kostele, koncerty dobové hudby a divadelní představení pro děti. Návštěvníci dostanou možnost zapůjčit si historické kostýmy z období baroka. V ambitu se požehnají obnovené obrazy křížové cesty a v kostele sv. Vavřince se uskuteční 310. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple (mše sv.), celebrovaná P. ThLic. Stanislavem Přibylem, Th.D., CSsR, generálním sekretářem České biskupské konference.

Do Lorety Rumburk se letos opět vrátí restaurátoři. Díky příspěvku Ministerstva kultury, Ústeckého kraje, Města Rumburk, Biskupství litoměřického a Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk se dokončí restaurování dekorativní výmalby ambitu. Příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti a německých dárců umožnil počátkem roku dokončit restaurování obrazů křížové cesty z ambitu. Celkem se v Loretě Rumburk v roce 2017 provedou restaurátorské a stavební práce za 1 370 000 Kč. S restaurováním křížové chodby se začalo v roce 2012. Oprava probíhá před očima návštěvníků v průběhu letních měsíců. Veřejnosti se restaurovaný ambit představí oficiálně při Loretánských slavnostech 2017.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy