weby pro nejsevernější čechy

Vodicí psi předvedou ve Varnsdorfu své umění

Srdečně zvu širokou veřejnost do Varnsdorfu na 2. ročník Závodu vodicích psů, který se uskuteční v sobotu 6. května od 9.30 hodin v areálu městské knihovny. Nevidomý držitelé vodicích psů z celé ČR se sejdou, aby vyzkoušeli dovednosti svých čtyřnohých pomocníků za běžného městského provozu a porovnali se s ostatními vodicími pejsky. Akce se koná s podporou města Varnsdorf a ve spolupráci se Sdružením přátel vodicích psů.
Závod se skládá ze dvou částí. První prověří speciální cviky frekvence. Jsou to běžné dovednosti každého vodicího psa, jako např. označovací cviky, udržení přímého směru, odbočení vlevo a vpravo, bezpečné převedení přes vozovku, vyhledání lavičky, přechodů, schodů, dveří nebo vyhýbání se překážkám. Ve druhé části se prověří základní cviky poslušnosti a ovladatelnosti psa, mezi které patří mj. sedni, lehni, vstaň, obraty u nohou, aport, odložení a ponechání psa na místě. Závody posuzují rozhodčí z řad dlouholetých instruktorů výcviku vodicích psů.
Celým dnem bude provázet moderátor, který zároveň pro návštěvníky okomentuje jednotlivé cviky a dovednosti soutěžícího páru. Pro diváky a fanoušky je nachystán bohatý doprovodný program, kdy si budou moci vyzkoušet na vlastní kůži, jaký je život ve tmě.
Najdete cestu z labyrintu s klapkami na očích a s bílou holí v ruce? Poznáte po hmatu mince a papírové bankovky? Naplníte po slepu sklenici vodou pomocí zvukové hladinky? To vše a mnohé další si můžete prožít, když navštívíte varnsdorfské Závody ve výkonu vodicích psů. Akce se bude konat do odpoledních hodin, kdy bude završena slavnostním vyhlášením výsledků a předáním zajímavých cen.
Závody slouží k přátelskému setkání lidí s těžkým znevýhodněním s podobnými zájmy, ale také k prezentaci problematiky zrakově hendikepovaných široké veřejnosti. Přijďte podpořit závodníky a jejich čtyřnohé pomocníky. Zažijete něco nového, poznáte partu lidí, která umí žít naplno, ale především společně prožijeme krásný den!
Roman Vaněk, organizátor
Zrakově hendikepovaní nepotřebují lítost!
Ke spokojenému a plnohodnotnému životu jim stačí prosté pochopení. Špetka empatie. Roman Vaněk, který se po ztrátě zraku dokázal vrátit do života, se rozhodl pomáhat lidem s podobným osudem. „Naším cílem je především osvěta. Chceme seznámit širokou veřejnost se světem zrakově hendikepovaných, neboť od pochopení problému je už jen krůček k jeho řešení. Zrakově znevýhodněným nabízíme cestu plnohodnotného života. Pořádáme přednášky, setkání, společenské akce a volnočasové aktivity. Předáváme si zkušenosti a kontakty,“ vysvětluje Roman Vaněk.