weby pro nejsevernější čechy

Jarní dialogy nabídnou na Velikonoce premiéru

Minulou neděli zahájil projekt Jarní dialogy v rámci Českoněmeckého kulturního jara výjimečný koncert výjimečného kvarteta v česko-německém složení na Zámku v Děčíně.

Na Boží hod velikonoční budou Jarní dialogy pokračovat v České Lípě, kde v neděli 16. dubna 2017 od 17 hodin vystoupí v místní bazilice Všech svatých česká vokální ansámbl Tiburtina společně s hostem z Německa, ansámblem dřevěných dechů Capellou dela Torre. Společný projekt těchto dvou těles nazvaný Vidi speciosam posluchače zavede na půdu španělských ženských klášterů na přelomu 16. a 17. století a zazní mše věnované Panně Marii. Hudební česko-německý dialog tak připomene 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace, která dala prostor pro další rozvoj a prohloubení vzájemných vztahů mezi Čechy a Němci, které poznamenaly dějinné události 20. století. Vstupenky jsou stále k dostání.

Projekt vznikl v roce 2015 na popud jednoho našeho společného známého a kulturního organizátora v Německu. Premiérovali jsme jej téhož roku na festivalu Uckermärische Musikwochen, v Čechách však na první provedení teprve čeká a jsem moc ráda, že to naše české “poprvé” bude právě v České Lípě na Boží hod velikonoční,“ představuje projekt Barbora Kabátková, umělecká vedoucí Tiburtina ensemble a upřesňuje: „Katharina Bäuml, umělecká vedoucí Capelly de la Torre a hráčka na šalmaj (předchůdce hoboje), se již dlouhou dobu zajímá o historii dechových nástrojů. V podstatě náhodou nalezla ve španělských pramenech ženských klášterů spoustu dokladů o přítomnosti basových dechových nástrojů, opatřených za účelem provedení polyfonních mší největších autorů té doby – mezi nimi i Tomáse Luis de Victorii. Tato skutečnost nám tedy zřejmě dokazuje, že vícehlasé mše, které předpokládají mužské hlasy, jež však v ženských klášterech čekat nemůžeme, byly provozovány v kombinaci ženských hlasů, zpívajících soprány a alty, s dechovými nástroji, hrajícími tenory a basy. Nástroje byly samozřejmě obsluhované ženami! A právě to nás inspirovalo k vytvoření programu, který jako kostru uvádí jednu z nejkrásnějších mší Victorii “Vidi speciosam” ze 70. let 16. století, doplněnou o dobový gregoriánský chorál a další polyfonní kusy. Vzniká tak něco unikátního, něco, co spojilo dva soubory, které by se možná vzhledem ke svému zaměření na interpretaci odlišných historických období hudby – zaměření Tiburtiny na středověk a Capelly na renesanci – nikdy nepotkaly.

Kostrou programu je šestihlasá mše Vidi speciosam, kterou zkomponoval jeden z největších skladatelů renesanční polyfonie Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) pro svátek Nanebevzetí Panny Marie – Assumptio Mariae. Tu doplní chorální zpěvy k oslavě Panny Marie z dobových pramenů dominikánské tradice.

Velikonoční svátky tak Jarní dialogy oslaví v bazilice svatých v České Lípě. Projekt o týden později v neděli 23. dubna završí vystoupení vokálního dua Kchun s videoartem, které se uskuteční v evangelicko-lutheránském kostele v Großschönau.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Jarní dialogy se uskuteční za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Děčín.

Předprodej vstupenek probíhá v pokladně MHF Lípa Musica v Žižkově ulici 528/6 v České Lípě, v IC v Großschönau i on-line na www.lipamusica.cz. Vstupenky budou k dostání i ve večerních pokladnách na místě před koncerty.

Detailní program je k dispozici zde: http://lipamusica.cz/cs/jarni-dialogy-lipy-musicy

S přáním krásných velikonočních dní

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR

ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa;

lucie.johanovska@lipamusica.cz, GSM: +420 608 823 973, www.lipamusica.cz| www.facebook.com/lipamusica

Tagy