weby pro nejsevernější čechy

Do Filipova míří poutnice z Itálie poděkovat Panně Marii Filipovské

Při pravidelné mši svaté v poutním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově bude v neděli 7. 5. 2017 od 10.30 h. znít kromě obvyklé češtiny a němčiny také polština.

Vedle pravidelných návštěvníků se jí zúčastní i polské řeholnice žijící v Itálii. Panně Marii Filipovské přijedou poděkovat za přímluvu k zachování řeholní kongregace Sestry Panny Marie Neposkvrněné (Fundacja Najświętszej Maryi Panny) ve městě Bardo na území Polska (původně Pruska). V roce 1875, v době tzv. kulturního boje (Kulturkampf), putovala sestra Matylda Scholz z města Bardo do nově postavené kaple Uzdravení nemocných ve Filipově (1870-1873), aby si zde vyprosila pomoc u Panny Marie Filipovské. Slíbila, že pokud Panna Maria vyslyší její přání o zachování kongregace, budou polské řeholnice putovat každý rok do Filipova. Svůj slib dodržela a řeholnice přicházely do Filipova až do vypuknutí 1. světové války. Polské řádové sestry se v květnu účastní kapituly své kongregace v Berlíně, odtud přijedou autobusem do Filipova a zúčastní se bohoslužby v poutní bazilice minor. Stejně jako jejich předchůdkyně poděkují Panně Marii Filipovské za pomoc.

Období tzv. „kulturního boje“ (Kulturkampf) obnášelo útok proti katolické církvi na území Pruska a Německa. Vyvolalo jej dogma o papežské neomylnosti a politické spory po sjednocení země. Následovaly pruské proticírkevní zákony kancléře Otto von Bismarcka z let 1873-1875. Obnášely např. státní dohled nad církvemi a školami, zrušení jezuitského řádu a dalších klášterů a řeholních společenství. „Kulturní boj“ skončil nezdarem. K narovnání vztahů mezi Pruskem a katolickou církví došlo po roce 1887.

Monumentální poutní kostel s čestným titulem bazilika minor ve Filipově vyhledávají poutníci, kteří si připomínají zjevení Panny Marie a uzdravení Magdaleny Kade. Kaple Uzdravení nemocných byla postavena na místě domu rodiny Kade, v němž došlo 13. ledna 1866 k mariánskému zjevení. Mariánské poutní místo ve Filipově navštěvovaly před rokem 1945 desítky tisíc poutníků ročně. Počtem uzdravených převyšovalo poutní místo Filipov proslulé Lurdy ve Francii – říkalo se mu Lurdy severních Čech. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté, každou neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci. V červenci a srpnu v poutním kostele probíhá mezinárodní festival varhanní hudby. V hlavní lodi kostela je k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa Filipov. Od 1. 7. do 31. 8. 2017 se do baziliky minor ve Filipově opět vrátí průvodcovská služba. Poutní kostel bude přístupný od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 h. Vstup na prohlídky je volný.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

FB Bazilika Filipov: www.facebook.com/poutnimistofilipov

www.rumburk.farnost.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy