weby pro nejsevernější čechy

Den matek v Mikulášovicích 2017

V téměř rodinné atmosféře proběhla 14.5.2017 oslava Dne matek v mikulášovickém Kulturním domě. Mikulášovická radnice ve spolupráci s tanečním školou STEP BY STEP připravila na nedělní odpoledne pásmo tanečních vystoupení skupiny STEP BY STEP, promísené s recitací a zpěvem žáčků mateřské i základní školy. Hrou na hudební nástroje zpestřili program také žáci základní umělecké školy. Zájem rodin s dětmi o tuto oslavu byl opravdu velký, a to nejenom z Mikulášovic.