weby pro nejsevernější čechy

Znovuotevření objektu čp. 52 „Liščí bouda“ na Kristiánově

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na tiskovou konferenci ke znovuotevření objektu čp. 52 „Liščí bouda“, která se uskuteční v pátek 19. května 2017 od 9,30 hodin na Kristiánově.

Tisková konference se uskuteční v pátek 19. května 2017 od 9.30 hodin na Kristiánově při příležitosti znovuotevření objektu č.p. 52 („Liščí bouda“) po rekonstrukci a zpřístupnění naučné stezky „Cestou jizerskohorských sklářů“. K dispozici Vám budou autoři a hlavní dodavatelé rekonstrukce a expozic, včetně zástupců našeho muzea.

Od 11.00 bude následovat neformální společenské setkání za účasti hostů z Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje, Statutárního města Jablonec nad Nisou a dalších významných osobností a přátel muzea, na nějž jste rovněž srdečně zváni.

Těšíme se na Vás!

S pozdravem

Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

U Muzea 398/4

466 01 Jablonec nad Nisou

www.msb-jablonec.cz

https://www.facebook.com/msbjablonec

PRVNÍ SEZÓNA NA KRISTIÁNOVĚ PO REKONSTRUKCI ZAHÁJENA – Jablonec nad Nisou, 18. května 2017

Jediné zachované stavení kdysi významné sklářské osady Kristiánov, tzv. „Liščí bouda“, se po roční rekonstrukci opět otevře veřejnosti. Slavnostní zahájení spojené s muzejní nocí připravilo jablonecké muzeum skla a bižuterie na sobotu 20. května.

Všechny návštěvníky letos čeká opravdu velké množství novinek. Tou nejvýznamnější je samozřejmě samotná zrekonstruovaná „Liščí bouda“, památkově chráněná roubenka, kterou má muzeum ve své správě od roku 1963. Pochází z druhé poloviny 18. století a po řadě dřívějších dílčích oprav se v minulém roce konečně dočkala celkové stavební rekonstrukce. Autorem návrhu obnovy byl jablonecký Ateliér 4, realizaci provedla stavební společnost GEMA ART Praha, která se specializuje právě na obnovy památkových objektů. „Celkové náklady na rekonstrukci včetně nových expozic a vybavení dosáhly téměř 12 milionů korun a byly v plné míře financovány z dotace ministerstva kultury, které je zřizovatelem muzea“, uvedla jeho ředitelka Milada Valečková.

Nejpatrnější změnou zvenku je nová střecha, kdy byl nevhodný bonský šindel nahrazen tradičním štípaným šindelem ze smrkového dřeva. Z velké části byly vyspraveny kamenné podezdívky, dřevokaznými škůdci a povětrnostními podmínkami poškozená část roubení byla odstraněna a doplněna novými dřevěnými trámy opracovanými tradičním tesařským způsobem. Z roubení po letech zmizel solární panel na výrobu elektřiny, kterou nově pro objekt dodává benzínový agregát skrytý v podzemí. Bylo vybudováno také další technické zázemí – studna pro zásobování objektu vodou a odvod splašků kanalizací do čerpací jímky. To vše umožnilo rozšíření komfortu pro návštěvníky o sociální zařízení, ale také o prodej drobného občerstvení. Přehlédnout se nedá ani úplně nová zastřešená terasa, která tvarově vychází z podoby dřívějšího seníku, jak byl dochován na dobových fotografiích. Dnes skýtá možnost posedět a občerstvit se s výhledem do malebné krajiny Jizerských hor.

Značnou část provedené rekonstrukce pak návštěvník zaznamená také uvnitř objektu. Původní expozice se díky návrhům hlavního kurátora muzea Petra Nového a autorů řešení Romana Kvity a Adama Šimečka výrazně obměnila. Stěžejním exponátem zůstal trojrozměrný model osady, který však prošel kompletní renovací. Na doprovodných panelech se návštěvníci dozví to nejdůležitější o historii osady a jejích obyvatelích, na replikách historických předmětů i formou interaktivních prvků se seznámí s typickými výrobky sklárny, která tu fungovala plných 111 let! Poprvé budou mít možnost navštívit podkroví roubenky, kde je hlavně pro děti připraven odpočinkový koutek se skládáním modelu osady z dřevěných kostek. Poskytne jim indicie k hledání pokladu bájného čaroděje Tamanna na pozůstatcích ostatních zaniklých budov osady.

Muzeum otevřelo také novou naučnou stezku Cestou jizerskohorských sklářů spojenou se soutěží pro účastníky. Na 19 km dlouhé trase z Kristiánova až k hlavní budově muzea v Jablonci nad Nisou seznámí zájemce na 11 zastaveních s bohatou místní sklářskou tradicí. Stezka vznikla s finančním přispěním Georga J. Riedela, potomka dřívějších majitelů tamní sklárny.

Objekt, včetně nových expozic, bude otevřen do 11. června pouze víkendově, od 17. června až do půlky září pak denně od 10 do 17 hodin.

Kontaktní údaje:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 369 011, e-mail: info@msb-jablonec.cz, více informací na: www.msb-jablonec.cz

SKLÁŘSKÁ OSADA KRISTIÁNOV

SKLÁŘSKÝ DOMEK KRISTIÁNOV Č.P. 52, tzv. „LIŠČÍ BOUDA“

Objekt vznikl společně se sklárnou (kolem r. 1775) původně jako obydlí pro skláře. Později se z něj stala hutní hospoda, kterou po požáru sklárny nahradila vyhledávaná výletní restaurace. V roce 1958 byl prohlášen za kulturní památku. Od roku 1963 objekt provozuje Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které se také postaralo o jeho zatím poslední kompletní rekonstrukci v letech 2016–2017.

STAVEBNÍ ČÁST REKONSTRUKCE

Autor projektu: Atelier 4, s.r.o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou – Ing. arch. Pavel Tauš, Ing. Jan Červenka

Realizace: GEMA ART GROUP a. s., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

Technický dozor: Ing. Jan Hájek

STÁLÁ EXPOZICE SKLÁŘSKÁ OSADA KRISTIÁNOV

Ideová koncepce: PhDr. Petr Nový, Ing. Milada Valečková, MgA. Adam Šimeček, MgA. Roman Kvita

Scénář, texty: PhDr. Petr Nový

Scénografie: MgA. Roman Kvita

Grafické řešení: David Matura

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU DĚKUJE:

• Ministerstvu kultury České republiky za poskytnutí účelové finanční dotace na rekonstrukci objektu a pořízení expozic.

• Georgu J. Riedelovi za poskytnutí finančního daru na realizaci naučné stezky „Cestou jizerskohorských sklářů“.

• Preciosa Group a Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě za spolupráci při vybavení expozice polotovary a komponenty.

Tagy