weby pro nejsevernější čechy

Na letní měsíce se v Loretě Rumburk připravuje hra se šiframi

Hra se šiframi „Po stopách andělů“ proběhne v barokní památce Loreta Rumburk v pátek 7. 7. a 11. 8. 2017.

Akce probíhá od 19.00 do 21.00 h. Na společnou podvečerní komentovanou prohlídku navazuje individuální hra se šiframi. Účastníci se díky zapojení do hry pokusí netradiční formou odhalit tajemství malířské a sochařské výzdoby barokní památky z 18. století. Společné prohlídky začínají od 19.00, 19.30 a 20.00 h. Zahrnou základní seznámení s klášterním kostelem sv. Vavřince, loretánskou kaplí a kaplí Svatých schodů. Hra se šiframi je určena zvídavým dospělým i rodinám s dětmi, jednotlivcům i skupinám. Prohlídky s luštěním mohou vyhledat ti, kdo se přes den věnují turistice v Českém Švýcarsku a mají volno až vpodvečer, nebo ti, kdo rádi luští. Úspěšní luštitelé obdrží drobnou odměnu. Hra se šiframi je dobrovolná, je možné se zúčastnit jen prohlídky. Vstupné je 100 a snížené 60 Kč. Vhodná rezervace na tel. +420 604 555 922.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy