weby pro nejsevernější čechy

Silvestrovský běh ve Varnsdorfu 2012

Tohle je velice krkolomný text, takže ho předkládám bez dalších úprav. Prostě: kdo si chcete o Silvestru zaběhat ve Varnsdorfu, tady je návod)

Město Varnsdorf a Komise pro tělovýchovu a sport Rady města Varnsdorfu ve spolupráci s TJ Slovan Varnsdorf-oddílem atletiky Vás srdečně zvou na Silvestrovský běh Varnsdorfem 2012 – 48. ročník a 17. cyklistický závod horských kol.

ředitel závodu : Ladislav Kubíček – běhy, Václav Zemler – cyklistika
hlavní rozhodčí : Rudolf SYNEK
průvodní slovo : Zbyněk Šimák,Jaroslav Frolík
čas a místo konání : 31. 12. 2012 v 9,30 hod. náměstí E. Beneše, Vdf
přihlášky : na místě od 8,30 hod., nejpozději 30 minut před vlastním závodem
startovné : dospělí 50,- Kč, dorost a junioři 20,- Kč, žactvo zdarma
šatny : v jídelně ZŠ náměstí
lékařská služba : ČČK Varnsdorf (všichni závodníci zodpovídají za svůj zdravotní stav)
ceny : první tři závodníci v každé kategorii obdrží ceny a diplom
—————————————————————————————————————————–
kategorie a tratě :
2008 a později předškolní děti-hoši 50 m mílaři open (dor.jun.muž) 1 650 m
2008 a později předškolní děti-dívky 50 m mílařky open(dor.jun.ženy) 1 650 m
2005-2007 předškolní děti-hoši 100 m ženy nar. 1977 a dříve 1 650 m
2005-2007 předškolní děti-dívky 100 m ženy OPEN 5 000 m
2003-2004 předžáci-hoši 300 m muži nar. 1973 a později 5 000 m
2003-2004 předžáci-dívky 300 m 1963-1972 muži do 49 let 5 000 m
2001-2002 nejmladší žáci 600 m 1953-1962 muži do 59 let 5 000 m
2001-2002 nejmladší žákyně 600 m 1952 muži 60 let a starší 5 000 m
1999-2000 mladší žáci 800 m
1999-2000 mladší žákyně 600 m
1997-1998 starší žáci 1 650 m
1997-1998 starší žákyně 800 m
—————————————————————————————————————————-
vložené závody : hod válečkem na nudle a vlastní muže – ženy všech kategorií
vrh kládou z lesa českého – muži všech kategorií
—————————————————————————————————————————–
Cyklistický závod horských kol pod záštitou ZŠ náměstí E. Beneše

Kategorie:
Veteráni – 1953-1962, Veteráni I.- 1952 a starší
Muži II. – 1963-1972, Muži I.1973-1982, Muži 1983-1993
Junioři – 1994 – 1996, Starší žáci 1997-1999,Mladší žáci 2000-2002
Ženy do 40 let (1973) a ženy 40 let a starší
Startovné: dospělí Kč 70,-; děti a junioři Kč 30,-
Počet kol (stejná jako u 5 km trati): upřesněno u prezentace

Závěrečná ustanovení:
závodí se dle platných pravidel atletiky a cyklistiky – vždy však s dobrou náladou.
Výjimky tvoří ženy v hodu válečkem a muži v hodu kládou.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a ručí za svůj zdravotní stav.
V jídelně ZŠ náměstí je pro závodníky k dispozici teplý čaj a guláš.
Pořadatelé přejí všem účastníkům mnoho sportovních úspěchů, příjemný pobyt v našem městě, mnoho štěstí, zdraví a osobní spokojenosti v novém roce 2013.

za pořadatele:
Martin Louka Ladislav Kubíček Zbyněk Šimák
starosta města ředitel závodu předseda KPTVS

Tagy