weby pro nejsevernější čechy

V Rumburku skončila první etapa restaurování sloupu Nejsvětější Trojice

Od června do konce srpna se restauroval sloup Nejsvětější Trojice na Lužickém náměstí v Rumburku.

Do obnovy památky ze 17. století se pustilo Město Rumburk. Práce provedl restaurátorský tým Jitky Musilové. Po pětačtyřiceti letech byla vrcholová kaplice morového sloupu osazena malbami, podle nichž nese sloup své jméno. Volné kopie původních maleb na plechu o rozměrech 58×37 cm znázorňují Boha Otce, Ježíše Krista, Ducha svatého a Nejsvětější Trojici.

Originální plechové desky byly demontovány roku 1972 kvůli havarijnímu stavu, od té doby jsou uloženy v Muzeu Rumburk. Při letošním restaurování se ústřední pískovcový sloup očistil od vegetativních nánosů, vyměnily se dožilé tmely a provedl ochranný nátěr. Provedeny byly práce za 300 000 Kč, přispělo na ně Ministerstvo kultury.

Druhá etapa restaurování kulturní památky se plánuje na rok 2018. Během ní se ošetří osm soch stojících kolem ústředního sloupu. Pokud vše půjde podle plánu, osadí se jednotlivé sokly pod sochami lucernami, tak jak tomu bylo v minulosti. Na své místo by se měla vrátit i kopie pískovcové kartuše ze soklu sochy Panny Marie Immaluculaty. Kartuše byla odcizena vzápětí po svém restaurování v roce 1996.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy