weby pro nejsevernější čechy

V Loretě Rumburk skončila obnova dekorativní výmalby ambitu

V Loretě Rumburk pro letošní rok skončilo restaurování západního křídla ambitu..

Od června do začátku září prošla obnovou část chodby od kaple Panny Marie Lurdské po kapli Nejsv. Trojice. S výsledky restaurování se návštěvníci mohou seznámit v sobotu 16. 9. 2017 při Loretánských slavnostech 2017. Tento den se do ambitu vrátí celý cyklus restaurované křížové cesty Josefa Maschkeho a dojde k jeho posvěcení. Letošní restaurátorské práce zahrnuly čištění a tmelení defektů, retuše a restaurování dekorativní výmalby. Na klenební pasy, strop a stěny se vrátily geometricky ztvárněné rostlinné motivy se zlacenými detaily, sloupy opět zdobí imitace mramoru. Práce provedl akad. malíř restaurátor Martin Martan z Prahy. Obnovu dekorativní výmalby ambitu ve výši 920 000 Kč zajistila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za přispění Ministerstva kultury, Ústeckého kraje, Města Rumburk a Biskupství litoměřického.

Křížová chodba obklopující loretánskou kapli Panny Marie pochází z poloviny 18. století. Autor stavebních plánů ambitu a vstupní budovy není znám. Stavbu hradil diplomat a císařský generál Václav Josef kníže z Liechtensteina. Stropy ambitu pokrývají více než sto let staré malby se scénami ze života Panny Marie, jejichž autory je otec a syn Josef Neumann st. a ml. Tyto figurální malby se restaurovaly v letech 2001-2007. Stěny křížové chodby zdobí iluzivní výmalba. Restaurování dekorativní výmalby ambitu a nárožních kaplí začalo v roce 2012 a skončilo letos.

Celoročně přístupná Loreta Rumburk se opravuje od roku 1996. Záchranné práce k letošnímu roku přišly na 29,209 mil. Kč. Restaurátorské práce v Loretě nejsou zdaleka u konce. „Na restaurování čeká malířská a sochařská výzdoba loretánské kaple z let 1704-1707. U klášterního kostela sv. Vavřince z let 1683-1690 je nutné opravit krov i krytinu střechy a fasádu. Na rok 2018 se podle plánuje odvodnění loretánské kaple, obnova vnější fasády ambitu směrem ke klášternímu kostelu a položení krytiny na přístavek kostela sv. Vavřince. Rozsah prací ovlivní výše příspěvku donátorů na opravu,“ uvedl rumburský děkan P. Jozef Kujan SDB.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy