weby pro nejsevernější čechy

Společné prohlášení měst Rumburk, Jiříkov a obce Staré Křečany

Vzhledem k amnestii prezidenta Václava Klause vyhlášené 1. ledna 2013, a s tím spojeným návratem většího množství osob z výkonu trestu, zvláště recidivistů, přijala vedení měst Rumburk, Jiříkov a obce Staré Křečany opatření, která mají zabránit nárůstu kriminality a zajistit i nadále bezpečnost občanů.

V pondělí 7. ledna 2013 jsme ve spolupráci s Obvodním oddělením Police ČR Rumburk vyhlásili nulovou toleranci ke všem projevům kriminality na území našich měst.

Posílili jsme hlídky městské policie a ve spolupráci s Policií ČR, která také zvýšila hlídkovou činnost, budou na všech územích našich měst a obcí probíhat častější a důslednější kontroly všech míst, která lze spojovat s kriminalitou. Bude uskutečňován zostřený dohled nočních podniků a heren, ale i dalších míst, kde by mohlo docházet ke zvýšenému výskytu problémových osob. Pod intenzivním dohledem budou rovněž místa, která by mohla být kriminalitou ohrožena.

V situaci, kdy se nám po několika měsících společné usilovné práce podařilo významným způsobem snížit na Rumbursku kriminalitu, věříme i dnes, že se nám důsledným postupem vůči kriminálním živlům podaří naše města a obce uhájit před negativními důsledky amnestie Václava Klause.

za město Rumburk

Jaroslav Trégr, starosta
Alena Winterová, místostarostka
Darek Šváb, místostarosta

za město Jiříkov

Michal Maják, starosta
Miroslav Horák, místostarosta

za obec Staré Křečany

František Moravec, starosta
Jiří Martínek, místostarosta

V Rumburku 7. 1. 2013

Tagy