weby pro nejsevernější čechy

Výstava betlémů v Mikulášovicích 2018

I letos se bude konat tradiční dvoudenní výstava betlémů v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích, organizovaná Mgr. Romanem Klingerem.

Přijměte srdečné pozvání na víkend, 20. a 21. ledna 2018, kdy se v Mikulášovicích v barokním kostele sv. Mikuláše od Zachariase Hoffmanna koná tradiční výstava betlémů od 10 do 18 hodin. V neděli můžete zavítat na mši svatou od 14.30 do 15.30 hodin. Vstupné na výstavu 25,- Kč.

Betlémář tělem i duší Roman Klinger, který pečuje o kostel sv. Mikuláše v Mikulášovicích, nechává na své výstavce betlémů opět ožít betlémy v takovém prostředí, aby vyznělo jejich kouzlo v plné síle. Nebývale pečlivě a slavnostně vyzdobený mikulášovický kostel vrací jesličkám jejich původní rozměr, jsou v centru dění, aby tak duše příchozího byla celou nádherou oslovena a niterný prožitek zůstal hluboko uchován po celý rok. Ať věřící či nevěřící, všichni stanou zjihlí nad čistotou a krásou místa, které je jako vystřižené z doby největší slávy betlémů „českého Nizozemí“. Ve svitu stovek žároviček, živého ohně plamenů svíček, uprostřed krajek a výšivek je vystavěn letos pravý klenot a chlouba mikulášovických, Roscheho kostelní betlém, doplněný figurkami Franze Xavera Schütze. Více než 800 hodin práce se skrývá za novou instalací kostelního betlému, kterou provedli členové spolku Nixdorf a členové Spolku betlémářů v Schirgiswalde za finanční podpory Česko-Německého fondu budoucnosti. Betlém bude posvěcen v neděli 14. ledna 2018 v 17 hodin.

Pro návštěvníky jsou však připraveny nejrůznorodější rodinné betlémy, desítky exponátů, opatrovaných s největší pečlivostí svými majiteli. Ať se jedná o zajímavé historické kousky či novodobé dětské tvorby. Vstupné celé akce bude věnováno na pořízení nových figurek do stávajícího betlémového kompletu, jelikož pravděpodobnost dohledání celého kompletu se rok od roku zmenšuje.

Zavítejte na výstavu a potěšte se nádherou, kterou pro návštěvníky nezištně a rád nainstaloval pan Klinger se svým strýcem. Koupěchtiví návštěvníci mohou využít nabídky knihkupectví Libuše Horáčkové, která po celý den bude nabízet betlémové archy z široké nabídky svého specializovaného obchodu.

Otvírací doba: 20. a 21. 1. 2018 od 10 do 18 hodin

Vstupné: 25,- Kč

Místo konání akce: Kostel sv. Mikuláše, 407 79 Mikulášovice

Bližší informace podá: Mgr. Roman Klinger, GSM: 732757693

Betlém Franze Roscheho v mikulášovickém kostele: Velmi známou skutečností je fakt, že ve Fukově vznikl prokazatelně první betlemářský spolek v Evropě roku 1852, kdy jeho členové pořídili betlém za 120 zlatých pro svůj kostel sv. Václava. Druhý komplet byl objednán u Roscheho a Maye roku 1929. Tím se skrze autora dostáváme do Mikulášovic.

V mikulášovickém kostele sv. Mikuláše je prokázáno, že již roku 1880 dochází k opravě velkých soch znázorňujících Narození Krista J. Umlaufem. Betlémový soubor, údajně tehdy rozšiřovaný, měl být tvořen rozlehlým chlévem ve stodole, s částí uzpůsobenou pro ovce a prasátka (?). Krajinu stavěl tehdy J. Hesse. Většina figur měla být stará, pouze pastýři dokoupeni. Nový soubor byl prací několika řezbářů. Roku 1909 je stanovena cena betlému v inventáři na 200 korun.

V roce 1927 byly prokazatelně nové figury objednány u Franze Roscheho a v roce 1930 děkan Franz Pietschmann stavěl jesličky, do kterých použil pravděpodobně i staré figury z masy a navíc, hvězdu a soubor pastýřů od Franze Xavera Schütze.

Betlém je tedy spojován především se jménem místního Mistra řezbáře z Rožan čp. 102 Franze Roscheho, který byl toho času nejlevnějším, a přesto velice kvalitním dodavatelem kostelních plastik, krucifixů a betlémových figurek. Narodil se 24. 4. 1885 a vyučil kameníkem, zemřel 10. 7. 1944. Již v roce 1914 narukoval na bojiště první světové války a byl těžce raněn do nadloktí. Po zotavení působil v liberecké invalidní škole a modeloval rovněž v tamní ortopedické dílně. Roku 1917 se vrátil na sever, kde bylo velmi obtížné najít obživu v původním zaměstnání. Pracoval jako topič u firmy Laske v Rožanech, či jako noční hlídač, v letních měsících jako kameník. Cca od roku 1924 se věnoval řezbářství naplno a předlohami mu byli ty nejlepší vzory. Sám svá díla i polychromoval. Stal se skutečným Mistrem řezbářem severních Čech, jehož tvorba byla tehdy, stejně jako dnes, velmi žádaná a ceněná. Mikulášovický komplet je toho skvělým dokladem. Figurky úctyhodné velikosti vynikají živostí gest a celkové pojetí betlému je koncipováno tak geniálně, že dojem perspektivy je díky dokonale logicky promyšlenému propojení krajiny, pozadí a figur různých velikostí výrazně umocněn.

Ovšem s kompletem souvisí i řezbář, jež díky svému působení ve Vídni získal i věhlas mimo území Čech – Franz Xaver Schütz (1907 – 2000), z jehož dláta pocházejí figurky některých pastýřů. Schütz na své životní cestě zakotvil na čas i v Mikulášovicích, odkud pocházela jeho žena, proto bylo nasnadě objednat figurky také u něj. Tvořil na zcela jiném principu než Franz Rosche, přesto figurky společně ladí do harmonického celku.

Kostelní betlém se podařilo Romanovi Klingerovi vypátrat a vykoupit, aby se vrátil na své místo a stal se důstojným kouskem při oslavách Narození Spasitele.

Tagy