weby pro nejsevernější čechy

Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Bratislavská Varnsdorf

Ve středu 21. února 2018 se v ZŠ a MŠ Bratislavská ve Varnsdorfu konal celodenní Den otevřených dveří.

Vyskytnul jsem se v této škole už mnohokrát při nejrůznějších příležitostech, ale nějak si nejsem schopen vybavit, že by se tu někdy konal klasický Den otevřených dveří. Dohledal jsem jen netradiční Nedělní pohádkovou předškoličku.

Tentokrát byla možnost již od rána nahlédnout do výuky i do „provozu“ mateřské školky, já se trefil i do času oběda a zaskočil ještě jednou odpoledne, kdy probíhaly zájmové kroužky (povětšinou hudební).

Slovy školy z FB:

Dne 21.února proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Od 8.00 do 16.00 měli návštěvníci možnost prohlédnout si školu a podívat se do výuky, obě oddělení MŠ a v odpoledních hodinách shlédnout činnost školní družiny a kroužků.

Hned v přízemí byla připravena služba, složená z jednoho pedagoga a dvou žáků. Hosté se nejdříve zapsali do pamětní listiny, prolistovali si kroniku a poté se vydali na prohlídku školy. Mezi hosty byli nejen rodiče a děti, ale třeba také i pan starosta Ing. Stanislav Horáček a pan fotograf Ivo Šafus.

Všem návštěvníkům děkujeme a těšíme se brzy na viděnou.

Děkujeme také rodičům, kteří se nebáli zapojit se do výuky a přispěli tak k novým zážitkům našich žáků.

Dokumentace školy k akci zde ->

Zmíněné potvrzuji, dvě holčiny mne protáhly celou školou – jednotlivými třídami, tělocvičnou, družinou i odděleními MŠ a překvapivě toho o škole věděly víc, než je běžný standard. A ještě jsem se od učitelek dozvěděl, že sice rodiče se nevalili zrovna proudem, ale dorazili třeba i zájemci z Jiřetína pod Jedlovou…

Tagy