weby pro nejsevernější čechy

Den dětí školní družiny ZŠ Náměstí E. Beneše Varnsdorf

Den dětí, který se uskutečnil na zahradě u školní družiny ve středu 13. června 2018, byl napjatý až do poslední chvíle díky počasí.

Déšť, který již od rána strašil, nás nakonec ušetřil a nechal nás v klidu uskutečnit odpolední soutěžení s rodiči. V počtu 97 dětí v doprovodu rodičů jsme mohli zahájit soutěžní odpoledne, ke kterému nám po celou dobu hrála hudba. Soutěže si pro děti připravily vychovatelky ŠD a za pomoci učitelek a pomocníků vše vypuklo. Nechyběl tu ani stánek s občerstvením či prodej drobných dárků. Čeho si děti užívaly nejvíce, byla nafukovací skluzavka, která byla neustále v obležení. Soutěžní odpoledne uzavřelo vyhodnocení, kde všechny děti byly oceněny drobnou hračkou. Děkujeme všem za přípravu a věřím, že se den konaný pro děti všem líbil. Za rok se budeme opět těšit.

Kolektiv vychovatelek ŠD a učitelek ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf

Tagy