weby pro nejsevernější čechy

Vychází sborník ke 150. výročí poutního místa Filipova

V neděli 8. 7. 2018 ve 14.00 hod. se v bazilice minor ve Filipově slavnostně představí sborník z konference ke 150. výročí vzniku poutního místa Filipov.

Sedmi set stránkový česko-německý sborník v červenci vydává Biskupství litoměřické. Vydání předcházely dva roky příprav. Sborník bude slavnostně představen veřejnosti v poutním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově při koncertu Dagmar Zelenkové (soprán) a Václav Krahulíka (varhany). Koncert je součástí XII. ročníku mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba 2018 ve Filipově. Přímo v bazilice minor bude možné sborník také zakoupit a to za 490 Kč. Dalšími prodejními místy budou recepce Biskupství litoměřického a rumburská Loreta. Sborník bude rovněž k dostání v e-shopu nakladatelství Pavel Mervart a zároveň bude distribuován v knihkupecké síti Kosmas.

Filipovské poutní místo je mnohovrstevnatým fenoménem, který se pokusila v jubilejním roce 2016 přiblížit odborná konference konaná v Krásné Lípě. Mimořádné milostné uzdravení Marie Magdaleny Kade z 13. 1. 1866 zhodnotili přispěvatelé z historické, teologické i medicínské perspektivy, byl představen stavební vývoj baziliky, její liturgický rozměr, řeholní komunity, které se podílely a podílí na její správě, i význam Filipova v rámci česko-německých vztahů,“ uvedl generální vikář Biskupství litoměřického Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek.

Sborník z mezinárodní konference „150 let Filipova (1866-2016)“ obsahuje tištěné verze příspěvků z odborného setkání v roce 2016 v komplexní česko-německé jazykové podobě. Jeho součástí je také edice původních akt biskupské komise, která zkoumala uzdravení Marie Magdaleny Kade. Tento unikátní a dosud jen dílčím způsobem známý a využívaný pramen obsahuje autentická svědectví o událostech 13. 1. 1866 a přibližuje tak samotné počátky filipovského poutního místa. V edici je publikován původní německý text, který je opatřen paralelním současným českým překladem.

Více ke sborníku sdělí: Mgr. Martin Barus, archivář a zástupce kancléře Biskupství litoměřického, tel. +420 731 402 557, e-mail: barus@dltm.cz

Tagy