weby pro nejsevernější čechy

33. ročník řezbářského sympózia v Doksech 2018

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Vás zve na letošní XXXIII. ročník řezbářského sympozia, který se uskuteční ve dnech 5. – 8. 9. 2018 na zahradě Památníku K. H. Máchy v Doksech.

Každoročně se do Doks sjíždějí řezbáři z celé republiky, aby vystavili své výrobky a naučili návštěvníky, co práce se dřevem obnáší a jaké má své výhody a specifika. Celou zahradou krásně voní čerstvé dřevo, všude jsou položená různá dlátka a nožíky a spousta figurek, plastik a soch. Návštěvníci mají jedinečnou možnost naučit se řezbářské technice a podívat se pod ruku mistrům řezbářům.

Bc. Jana Fridrichová

vedoucí Oddělení knihovního fondu a pobočky Památník K. H. Máchy

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy