weby pro nejsevernější čechy

Křest knihy Páternoster (almanachu mladých lužickosrbských autorů)

Ve čtvrtek 21. února 2013 proběhla předposlední akce z cyklu „Setkávání přes hranice“, který v našem městě probíhá za přispění Města Varnsdorf, Městské knihovny, Svazu lužickosrbských umělců (Zwjazk serbskich wuměłcow) a Evropské Unie.
Tentokráte šlo o křest již 13. svazku edice Setkávání přes hranice, knížečky „Páternoster“, čili Almanachu mladé lužickosrbské literatury. Sbírka stejného názvu vychází v Lužici jednou za dva roky a čerpá z oficiálních literárních soutěží. Autorům nesmí být více jak 35 let a neměli by mít dosud vydané vlastní publikace. V té poslední byly otištěny práce třinácti autorů, z nichž pět dorazilo osobně do Městské knihovny Varnsdorf na představení české verze – výboru z dosavadních pěti svazků, vydaných v nakladatelství Domowina v letech 2003 až 2012.

Každého z nich vřele uvítal Milan Hrabal. Několika slovy je uvedl a každý také dostal příležitost přečíst několik ukázek svých děl. Vzhledem k tomu, že autoři četli ve svém rodném jazyce – lužické srbštině, český překlad pak přednesl ještě Milan Hrabal. Ten je dokonce se sorabisty Radkem Čermákem a Václavem Daňkem, spolupřekladatelem literárních prací do jazyka českého.

Svou přítomností však návštěvníky Městské knihovny nepoctili jen autoři almanachu. Dorazil  i lektor lužickosrbského nakladatelství Domowina a také europoslanec Jaromír Kohlíček. Nejenže, jak sám uvedl, jezdí rád do našeho města, ale je již dlouhodobě jakýmsi duchovním podporovatelem právě cyklu setkání s lužickosrbskými umělci.

Hostům, kterých přišlo na dvě desítky, se během večera dostalo ještě zpestření v podobě klavírních vstupů ředitelky MěK Veroniky Matysové. Celý program pak jako vždy doprovázela krásná prezentace Ilony Martinovské.

Text: Jezinka Alenka, foto: Ivo Šafus

Projekt „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ je finančně podpořený Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3/Ziel 3, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Městem Varnsdorf.

Tagy