weby pro nejsevernější čechy

Lososům pomáhají hosté hotelu Adria

“Hotel Adria využil další možnost pomoci české přírodě. Ačkoliv poloha hotelu uprostřed Václavského náměstí v samém centru Prahy tomu příliš nenasvědčuje, bere si hotel péči o své okolí k srdci.
Nejen naši zaměstnanci, ale i hosté přispívají k tomu, abychom zachovali vše, co stojí za to, i pro další generace,” říká Karel Doubek, General Manager hotelu Adria Praha, a doplňuje: “Národní park České Švýcarsko k těmto pokladům podle mého názoru rozhodně patří. Uvědomujeme si, že není možné donekonečna pouze brát, ale že je potřeba také vracet – v tomto případě lososy do říčky Kamenice. Naši hosté se mohou k této snaze nyní připojit a podpořit tak dobrou věc. Třeba se příště nepotkáme v hotelu Adria ale na dalším vypouštění malých cestovatelů na jejich dlouho plavbu.”
“Do projektu Návrat lososů se zapojují nejen jednotlivci, ale stále častěji také firmy, které cítí spoluodpovědnost za stav naší přírody,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Tento vývoj vítáme nikoli jen proto, že pomáhá projekt financovat, ale především proto, že představuje důležitý trend v postojích k využívání přírody a krajiny. V konečném důsledku se tak i lidé mohou opět těšit ze zdravého prostředí pro život.”
Projekt Návrat lososů po ukončení tříletého sbírkového období v říjnu 2012 postoupil do další fáze. Nová sbírka umožňuje adopci lososů jak prostřednictvím pokladniček, tak i zasláním příspěvku na sbírkový účet č. 78-533 334 0217/0100. Zprovoznění adopcí prostřednictvím dárcovských SMS je v přípravě. Více na www.navratlososu.cz

Tagy