weby pro nejsevernější čechy

Noc kostelů 2013

Noc kostelů 2013 se uskuteční v pátek 24. 5. 2013 od 17.00 do 21.00 h. také ve třech kostelech a modlitebnách v Rumburku. Na třídě 9. května bude zpřístupněna loretánská kaple s ambitem, dále modlitebna Církve adventistů sedmého dne a v Krásnolipské ulici evangelický kostel. Noc kostelů 2013 v Rumburku pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Českobratrská církev evangelická a Církev adventistů sedmého dne. Nabízené programy jsou zdarma. Vstupní budova Lorety v Rumburku. Foto Jiří Stejskal Noc kostelů 2013 v Rumburku

V pátek 24. května 2013 se kostely v Rumburku připojí k  Noci kostelů 2013. Návštěvníci mezi 17.00 až 21.00 h. naleznou program ve třech kostelech a modlitebnách ve městě. V průběhu večera se bude vyprávět o historii drobných sakrálních památek Šluknovska, připraven je interaktivní program pro děti a meditace při svíčkách a hudbě. Návštěvníci dostanou příležitost klást otázky jednotlivým duchovním správcům. Na třídě 9. května bude zpřístupněna loretánská kaple s ambitem, dále modlitebna Církve adventistů sedmého dne a v Krásnolipské ulici evangelický kostel. Noc kostelů 2013 v Rumburku pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Českobratrská církev evangelická a Církev adventistů sedmého dne. Nabízené programy jsou zdarma. 

V areálu rumburské Lorety začíná program v 17.00 h. komentovanou prohlídkou výstavy „Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice“, představena bude i nově vydaná stejnojmenná česko-německá publikace a uskuteční se přednáška o křížcích a kapličkách v regionu. Loretánská kaple do 19.00 h. nabídne prostor pro ztišení a modlitbu. V evangelickém kostele v Krásnolipské ul. proběhne od 19.00 do 20.00 h. interaktivní program pro děti a dospělé „Proč Pavel tolik cestoval?“ V modlitebně Sborového domu Církve adventistů sedmého dne se mezi 19.00 až 21.15 h. představí církev adventistů a organizace ADRA, bude se číst z Bible, meditovat při hudbě a svíčkách a promítat dokument.

Noc kostelů je ekumenický projekt. Prostřednictvím kulturního programu připraveného v magické atmosféře noci má oslovit obyvatele obce a vzbudit jejich zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů. Jejím cílem je umožnit navštívit kostel i lidem, kteří stojí mimo církev. Myšlenka netradičního zpřístupněné kostelů se zrodila ve Vídni roku 2005. Rozšířená je v Německu. V České republice se Noc kostelů pořádá od roku 2009. Další informace k akci: www.nockostelu.cz.  

Noc kostelů 2013 v Loretě v Rumburku (třída 9. května 149/27):

Program a kontakt:  http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost552 

17.00-19 00, ambit Lorety – komentovaná prohlídka výstavy „Drobné sakrální památky Šluknovského výběžku a Horní Lužice“, představení stejnojmenné publikace, přednáška a promítání autora výstavy Mgr. Josefa Rybánského  

17.00-19 00, loretánská kaple – meditace a ztišení

průběžně – promítání fotografií z dění v Loretě v Rumburku, malování pro děti

Noc kostelů 2013 v evangelickém kostele v Rumburku (Krásnolipská ulice):

Program a kontakt:  http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost662 

19.00-20.00 h. Proč Pavel tolik cestoval? – interaktivní program pro děti i dospělé

Noc kostelů 2013 v modlitebně Sborového domu Církve adventistů sedmého dne (třída 9. května 858):

Program a kontakt: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1486

19.00-21.15 h. Představení adventistů a organizace ADRA, čtení z Bible, meditace při hudbě a svíčkách, promítání dokumentu a posezení s občerstvením

Další informace k Noci kostelů 2013 v Rumburku sdělí: Mgr. Klára Mágrová, GSM +420 724 072 525, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz, www.rumburk.farnost.cz  

Tagy