weby pro nejsevernější čechy

Vernisáž výstavy August Frind – malíř světla a barev

V úterý 25. června 2024 se v prostorách rumburského muzea konala vernisáž výstavy August Frind – malíř světla a barev doprovázená přednáškou autorky jeho knižního životopisu.

Výstav tohoto malíře už jsme v regionu zažili několik (2015, 2015 vernisáž, 20172017 vernisáž). Tato byla uspořádána u příležitosti 100. výročí malířova úmrtí. A jak se všichni přítomní dozvěděli, stále je co objevovat i ukazovat. Oadl nepřímý slib, že Město Krásná Lípa by mohlo zajistit dotisk beznadějně rozebrané výše zmíněné knihy.

Hlavně ale šlo o další vydařenou a víc než hojně navštívenou muzejní akci.


Jaroslav Šafr na FB:

„…příteli, jenom krátký čas z ideálů možno žít, žena chce nové šaty zas,ty je musíš zaplatit.“

– tak se radši ani neoženil – August Frind, česko-německý malíř, litograf, básník a nadšený fotograf, který pocházel z Krásné Lípy, kde dosud stojí jeho rodný dům.

Žil na přelomu 19.-20. století, v době kdy se překotně měnil celý svět, i svět umění. To se Augusta Frinda moc netýkalo, byl „malířem staré školy“ a celý život zůstával věrný realismu a dílům svých učitelů z německých akademií. K novým uměleckým směrům, jako byla secese či impresionismus, se stavěl odmítavě.

1912 vrátil z Mnichova do rodného města. Nejproduktivnější období jeho života přišlo po první světové válce, kdy namaloval téměř polovinu svých obrazů. Portrétoval významné krásnolipské občany, zachytil všední život obyčejných lidí, věnoval se také sociálním tématům a maloval též zátiší s květinami a ovocem. Na několika obrazech zachytil město Krásná Lípa, jeho domy, obchody a okolní krajinu. Frindovy malby byly velmi oblíbené v rodném městě a jeho okolí.

Tehdejší kunsthistoriky ničím nezaujal, svět výtvarného umění šel jinou cestou. Ale ukazuje nám, co se tenkrát tady u nás lidem líbilo, přibližuje nám svět lidí, co zde žili před námi.
Muzeum v Rumburku mu udělalo malou výstavu.

Tagy