weby pro nejsevernější čechy

Tanambourrée 1. června 2024 (den třetí) – tanec (v exteriéru) zase v interiéru

V sobotu 1. června 2024 opět počasí zhatilo plány a tradiční výstupy tanečních dílen festivalu Tanambourrée se neodehrály v exteriérech města, nýbrž stejně jako v pátek v prostorách místní ZUŠ.

Den třetí – sobota 1. června – Tanec v exteriéru

Už z předchozího dne bylo patrno, že Tanec v exteriéru se po mnoha letech (naposledy v roce 2009) zcela výjimečně odehraje uvnitř, a to v tancem již zabydleném prostoru výtvarného ateliéru v podkroví školy.

V 18:00 hodin se zde setkala velice početná skupina těch, kteří pracovali v tvůrčích dílnách, ale zároveň je zajímala i práce ostatních, ale také těch, kteří se přišli čistě ze zvědavosti podívat. Prostor se zaplnil do posledního myslitelného místečka, ještě se narychlo otevřely střešní vikýře, aby se dalo dobře dýchat a výstupy z dílen mohly být zahájeny.

ZAMOTANÁ VE SNU – byl výstup z tvůrčí dílny zaměřené na práci s pohybem a slovem, kterou vedly Marie Anna Kopáňko Herderová a Nikola Ficzová a pracovaly s dívkami ve věku  13–14 roků z Hronova, Plzně, Varnsdorfu a Rychnova.

OSTROVY SNŮ – byl výstup těch úplně nejmenších z taneční dílny Blanky Rejholdové, která pracovala s  tanečníky ve věku 6–7 let z Varnsdorfu a Rychnova.

SVĚT JE JEDNO VELKÉ SNĚNÍ – byl výstup z taneční dílny se Zuzanou Zítkovou, která pracovala s dětmi ve věku 8–10 roků z Roztok, Varnsdorfu a Rychnova.

SNĚNÍ, BDĚNÍ, HRA TO ZMĚNÍ – byl výstup z taneční dílny Lenky Jíšové, která pracovala s dětmi ve věku 8–10 roků také z Roztok, Varnsdorfu a Rychnova.

NIKDY NEPŘESTÁVAT SNÍT – byl výstup z tvůrčí dílny zaměřené na práci s pohybem, slovem a výtvarnem, kterou vedly Ludmila Rellichová a Angelina Sovtanová a pracovali s dívkami ve věku 10-11 roků z Jindřichova Hradce.

ZENA – byl výstup z taneční dílny s Jolanou Šturmovou, která pracovala s dívkami od 13 a nad 15 let z Roztok, Plzně, Hronova a Rychnova.

PRO NI – byl výstup z taneční dílny Natálie Vackové, která rovněž pracovala se skupinou dívek od 13 a nad 15 let z Roztok, Plzně, Hronova, Rychnova a ještě z Varnsdorfu.

Po této ukázce tvorby přece jen jeden významný přesun nastal – poslední „work in progres“ se přestavil ve výstavní síni školy, a tak se diváci museli přesunout z podkroví celá dvě patra do přízemí, kam navíc byli vpouštěni po skupinách čítajících 25–30 členů tak, aby se diváci do prostoru pohodlně vešli. Zde tak bylo třikrát za sebou uvedeno JE SLYŠET VŮNI RŮŽE A PŘÁNÍ SE JIŽ SPLNIT MŮŽE – jako výstup z tvůrčí dílny zaměřené na pohybové a výtvarné zpracování tématu, kterou společně vedly Naděžda Kabelová a Hana Kárová se skupinou dívek a chlapce ve věku 11-12 let z Hronova a Roztok.

Tím byla budova základní umělecké školy nasycena tancem od podkroví až do přízemku. Diváci se pomaličku rozcházeli, někteří společně se svými dětmi, ale všichni potěšeni z čerstvého tanečního zážitku a natěšeni na nedělní závěrečné představení…

Jiří Lössl
psáno pro oborový časopis pam pam

Tanec v exteriéru 2023 ->, 2022 ->, 2021 ->, 2019 ->, 2018 ->, 2017 ->, 2015 ->, 2014 ->, 2013 ->, 2012 ->, 2011 ->

Tagy