weby pro nejsevernější čechy

Výstava Marie a Břetislav Vojtíškovi – 90 let

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevřelo 7. listopadu v 16. 30 hodin v Maštálkově výstavní síni výstavu věnovanou 90. výročí narození kulturních pracovníků, čestných občanů České Lípy Marie a Břetislava Vojtíškových.

Marie Vojtíšková stála v čele Okresního archivu a Břetislav Vojtíšek řídil Okresní vlastivědné muzeum. Vzácný soulad dvou samostatných výrazných osobností vedl ke zvýšení podílu obou institucí na formování kulturního života Českolipska, poznání minulosti a jejím včlenění do povědomí zdejšího obyvatelstva.

Výstava chce na fotografiích a dokumentech připomenout tvůrčí odkaz obou manželů. Pomáhali položit základy soudobého společenského vědomí v kraji, který se od roku 1945 musel vypořádat se zásadními proměnami od vystěhování německého obyvatelstva přes nové osídlení a obnovu hospodářského života až ke ztrátě třetiny území okresu při zřízení vojenského výcvikového pásma, k ohrožení krajiny uranovou těžbou a s ní spojenou novou vlnou přistěhovalectví.

Žádný z těchto okamžiků nebyl příznivý pro zachování kulturního dědictví a jeho využívání. Přes tyto překážky zůstalo po Marii a Břetislavu Vojtíškových základní dílo, na němž lze budovat další jasnou podobu kulturní tváře Českolipska.

Ladislav Smejkal

historik novodobých dějin

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

www.muzeumcl.cz

Tagy