weby pro nejsevernější čechy

Sebeobrana – zahájení nového programu MC Větrník Rumburk

Dovolujeme si vás pozvat na 1. lekci interaktivního kurzu z nového programu PREVENCE proti NÁSILÍ, který zahajujeme v pondělí 13.5.2013 v 10:30 hodin. Tento program je součástí našeho projektu podpořeného MPSV a spolupracujeme na něm s Městskou policií v Rumburku. Zahájení nového interaktivního programu PREVENCE PROTI NÁSILÍ, který je součástí našeho projektu podpořeného MPSV a jehož cílem je osvěta a pomoc v neblaze rozšířené a přitom málo prezentované oblasti násilí. Ve spolupráci s Městskou policií a maminkou p. Šnekovou budou každý měsíc probíhat interaktivní  kurzy, během nichž se společně seznámíme s typickými případy násilí, jeho příčinami, příznaky, mýty. Pokusíme se objevit způsoby obrany a zjistit, kde hledat pomoc. Mimo jiné dojde i na témata jako jsou chování v kritických situacích, ohrožení dětí či domácí násilí.

Na besedy budou navazovat praktické ukázky. 1. lekce reálné sebeobrany před fyzickým napadením proběhne pod vedením ředitele Městské policie, panem Václavem Němečkem, tedy odborníkem nejpovolanějším.

Nenechte si ujít!

Tagy