weby pro nejsevernější čechy

Přehled akcí rumburské Lorety v roce 2019

Nabízíme Vám přehled výstav a koncertů, které se v roce 2019 uskuteční v Loretě Rumburk.Barokní památka Loreta s ambitem v Rumburku je přístupná celoročně. Pro návštěvníky vedle prohlídek připravuje výstavy, koncerty duchovní hudby a doprovodné kulturní akce. Kulturní památku ležící poblíž Českého Švýcarska navštívilo během roku 2018 na 14 600 turistů a poutníků. Loni se díky příspěvku ministerstva kultury v přízemí vstupní budovy vybudovala nová stálá česko-německá výstava o historii Lorety s interaktivními prvky. Aktualizovala se výstava o křížových cestách Šluknovska, která přibližuje prostřednictvím fotografií a situačních plánů všech čtrnáct kalvárií v regionu. Úspěšně se vyzkoušel nový zážitkový výukový program, který skupiny školáků a studentů provede Loretou v době baroka.

Během roku 2019 se návštěvníci mohou těšit tradiční akce – v květnu proběhne Loretánská muzejní noc 2019 a v září regionální zážitek Loretánské slavnosti 2019. Ta nejbližší akce se koná už v lednu. V sobotu 26. 1. 2019 se zájemci spolu s průvodcem vydají na jesličkovou pěší vycházku, při níž se seznámí s kostelními a soukromými betlémy v Rumburku.

V restaurovaném ambitu z poloviny 18. století se uskuteční řada výstav. Tou první bude výstava snímků Petra Hirsche o putování Jana Duška do Santiaga de Compostela. Dobové fotografie přiblíží kdysi samostatné obce Horní Jindřichov a Dolní Křečany, od jejichž připojení k Rumburku v těchto dnech uplynulo sedmdesát let. Díky ústeckým památkářům se zájemci seznámí s prvorepublikovou architekturou na severu Čech. Prostor dostane další z rumburských fotografů, tentokrát to bude Miroslav Jeništa. Mimořádnou akcí bude zcela první česko-německo-polský Den zastavení Via Sacra v neděli 22. září. Jeho součástí bude premiéra divadelní inscenace uměleckého sestupení FysioART „Půlnoc v pohraničí“, která ojedinělým způsobem přiblíží historii rumburské Lorety.

Pro ty, kdo si rádi připlatí za to, co běžně není ke slyšení a vidění, se připravují letní a zimní večerní prohlídky při svíčkách. Začátkem července se už řadu let koná prohlídka technického zázemí, při níž návštěvníci projdou běžně nepřístupné prostory.

Ač je rumburská Loreta jako soukromá památka závislá na příjmu ze vstupného, několikrát do roka nabízí vstup zdarma. Letos to bude 17. 4. 2019 při komentované prohlídce ambitu a kaple Sv. schodů, 24. 5. 2019 při Noci kostelů, 4. 8. 2019 při odpustkové slavnosti Porciunkule a 30. 11. 2019 při Zahájení adventu.

Rumburská loretánská kaple s ambitem byla postavena počátkem 18. století podle plánů architekta Johanna Lucase Hildebrandta na základě přání Antona Floriana knížete z Liechtensteinu jako svobodná poutní kaple. Správa loretánské kaple byla svěřena řeholníkům z kapucínského kláštera u sv. Vavřince. Ti se o rozlehlé mariánské poutní místo starali do roku 1950, kdy byl jejich klášter násilím zrušen a loretánská kaple byla převedena do správy rumburského děkanství. Ve vstupní budově je k vidění Expozice církevního umění Šluknovska.

Více informací sdělí:

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk
Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk
e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz
www.facebook.com/loretarumburk
www.loretarumburk.cz
www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2019:

Výstavy v ambitu

1. 12. 2018—2. 2. 2019, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
1. 12. 2018—2. 2. 2019, Výstava dětských betlémů v Loretě. Jesličky vyrobené dětmi ze Šluknovska
8. 2.—30. 3. 2019, Camino na kolečkách. Na vozíku život nekončí. Putovní výstava fotografií Petra Hirsche z cesty Jana Duška do Santiaga de Compostela. Vernisáž 7. 2. od 17.00 v ambitu Lorety, poté následuje beseda a ukázky z filmového dokumentu v Městské knihovně Rumburk
3. 4. —18. 5. 2019, Karlovo údolí. Dobové a aktuální fotografie z výletního místa na Šluknovsku. Připravil Marin Bilinski, Oldřich Podzimek a Město Šluknov
13. 4.—8. 6. 2019, Pašijový betlém. Zobrazení biblického vyprávění o utrpení Krista v kapli P. Marie Lurdské
24. 5.—29. 6. 2019, Dolní Křečany a Horní Jindřichov ve fotografiích. Výstava dobových fotografií. Pořádá se při příležitosti 70. výročí připojení obcí k Rumburku, k němuž došlo 1. 1. 1949. Připravila Ester Sadivová. Vernisáž 24. 5. 2019 v rámci Noci kostelů 2019. Doprovodný program: komentovaná vycházka a přednáška
3. 7.—12. 9. 2019, Architektura ve službách první republiky v Ústeckém kraji. Připravil NPÚ v Ústí n/L
14. 9.—31. 10. 2019, Toulky Prahou. Výstava fotografií ing. Miroslava Jeništy z Rumburku. Vernisáž 14. 9. 2019 v rámci Loretánských slavností 2019
30. 11. 2019—2. 2. 2020, Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
30. 11. 2019—2. 2. 2020, Výstava betlémů vyrobených dětmi

Kulturní akce

úterý 15. 1. 2019, 18.00—19.00, Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách
sobota 26. 1. 2019, 9.00—12.00, Rumburská cesta. Pěší vycházka za kostelními a soukromými betlémy
středa 17. 4. 2019, 17.00—18.00, Komentovaná prohlídka obrazů křížové cesty a kaple Svatých schodů
pátek 17. 5. 2019, 20.00—23.00, Loretánská muzejní noc 2019 v Rumburku. 13. ročník akce. Hudební vystoupení dětských pěveckých sborů a výtvarné dílny. Koná se v rámci Festivalu muzejních nocí 2019
pátek 24. 5. 2019, 18.00—21.00, Noc kostelů 2019 v Loretě Rumburk. Výstava, koncert, prohlídky, ztišení
čtvrtek 6. 6. a 20. 6. 2019, 17.00-18.30, Rumburkem s průvodcem. Komentované vycházky
úterý—sobota 29. 6. až 31. 8. 2019, 15.00—16.00, Prohlídky Lorety Rumburk pro děti od 5 do 11 let. Hravé seznámení s loretánským příběhem
červenec 2019, Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk. Komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor. Nutná rezervace na tel. +420 604 555 922
červenec a srpen 2019, Večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách. Komentované pro-hlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba. Rezervace na tel. +420 604 555 922
sobota 14. 9. 2019, 10.00—17.00, Loretánské slavnosti 2019 v Rumburku. Jeden den v době baroka. Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče. Regionální zážitek Českosaského Švýcarska
neděle 22. 9. 2019, 10.00—17.00, Den pro Via Sacra. Prohlídky s průvodcem. Premiéra divadelní inscenace inspirované historií Lorety „Půlnoc v pohraničí“. Účinkuje umělecké seskupení FysioART
sobota 30. 11. 2019, 9.00—16.00, Zahájení adventu 2019 v Loretě Rumburk. Výstava betlémů, tvoření ve výtvarných dílnách
úterý 10. 12. a 17. 12. 2019, 18.00—19.00, Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách

Koncerty v kostele sv. Vavřince

květen 2019, Koncert žáků ZUŠ Rumburk
sobota 8. 6. 2019, 18.00-19.00, Schola puellarum – Koncert duchovní hudby v loretánská kapli. Vystupuje dívčí pěvecké uskuteční Schola puellarum z Varnsdorfu. Vede Alena Převorová
říjen 2019, Koncert ke cti sv. Františka
úterý 3. 12. 2019, 17.00-18.00, Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk
neděle 22. 12. 2019, 16.30, Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské zvonky
čtvrtek 26. 12. 2018, 17.00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše

Církevní akce

leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli
pátek 8. 3. až 12. 4. 2019, 16.30—17.15, Pobožnost křížové cesty v postním období
pátek 19. 4. 2019, 15.00—16.00, Pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů
neděle 4. 8. 2019, 9.30—10.00, 333. Odpustková slavnost Porciunkule v kostele sv. Vavřince
neděle 11. 8. 2019, 9.30—10.30, Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince
sobota 14. 9. 2019, 10.00—11.00, 312. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Mše sv. se koná v kostele sv. Vavřince

Otevírací doba

úterý–sobota
duben–říjen 10.00–17.00 hod.
listopad–březen 9.00–16.00 hod.

neděle
červenec-srpen 10.00–17.00 hod.
(Poslední vstup 30 min. před koncem otevírací doby)

Vstupné

Dospělí: 60 Kč
Snížené (senioři, zdravotně postižení): 40 Kč
Děti 7 – 15 let, studenti: 25 Kč
Děti do 6 let zdarma
Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti): 125 Kč

Skupinová návštěva je možná i mimo běžnou otevírací dobu po předchozí objednávce

Tagy