weby pro nejsevernější čechy

Výstava o šluknovském pivovarnictví v Sohlandu

Zveme na další výstavu o historii šluknovského pivovarnictví, tentokráte do nedalekého Sohlandu.

Město Šluknov a město Sohland a. d. Spree Vás srdečně zvou do sohlandské radnice na výstavu HISTORIE PIVOVARNICTVÍ VE ŠLUKNOVĚ.

Návštěvník během výstavy pozná kompletní historii pivovarnictví města Šluknov včetně plánů města do budoucna.

Výstava bude k vidění na radnici v Sohlandu od 18. března 2019 do 30. dubna 2019 v otevíracích hodinách radnice.

Die Stadt Šluknov und die Gemeinde Sohland an der Spree laden Sie herzlich zur Ausstellung die Geschichte der Bierbrauerei in Šluknov im Rathaus von Sohland ein. Der Besucher wird während der Ausstellung die ganze Geschichte der Bierbrauerei der Stadt Šluknov einschliesslich der Zukunftspläne kennenlernen.Die Ausstellung wird vom 18. März 2019 bis 30. April 2019 im Rathaus in Sohland in den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen sein.

Akce je součástí projektu „Pivní slavnosti Šluknov-Sohland“ podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.“

„Die Veranstaltung ist ein Bestandteil des Projekts „Bierfest Šluknov-Sohland“, das durch die Europäische Union aus dem Europäischen Fond für die regionale Entwicklung aus dem Programm der Zusammenarbeit Tschechische Republik – Freistaat Sachsen 2014-2020 im Rahmen des Fonds der kleinen Projekte der Euroregion Neiße unterstützt ist.

Regionální informační centrum Šluknov
Zámecká 642, 407 77 Šluknov
Tel.: +420 412 332 711/741
E-mail: ic@mesto-sluknov.cz
www.mesto-sluknov.cz

Tagy