weby pro nejsevernější čechy

Vítání ptačího zpěvu a Žabí noc

Nabízíme Vám informace o dvou květnových akcích Ekoporadny ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU – Ornitologická vycházka podél řeky Ploučnice

Neděle 5. 5. 2019 v 9.00 hodin

Sraz účastníků před budovou muzea (VMG), náměstí Osvobození 297/1, Česká Lípa

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, pořádají u příležitosti oslav „Vítání ptačího zpěvu“, vzdělávací akci pro širokou veřejnost, určenou především rodinám s dětmi. Každoročně pořádaná jarní ornitologická vycházka kolem řeky Ploučnice je ukončena odborným stanovištěm, na kterém proběhne ukázka odchytu ptáků, jejich kroužkování, určování druhů a evidence. V průběhu vycházky se účastníci naučí, jak nejlépe rozpoznat konkrétní ptačí druh podle jeho hlasového projevu a jakým způsobem chránit ptáky v naší přírodě. Trasa je nenáročná, vede okrajovou částí České Lípy, podél řeky Ploučnice. Pro účastníky budou připraveny zajímavé informační materiály.

Bližší informace u muzejní lektorky Veroniky Ličaverové, DiS., ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089,

Program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě a AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, za finančního přispění Libereckého kraje.

ŽABÍ NOC

Úterý 7. 5. 2019, 20.30 hodin

Sraz účastníků u Obecního lesa, v blízkosti podniku Grammer Automotive CZ s. r. o.

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG) zve v úterý 7. 5. 2019 od 20.30 hodin na zajímavý přírodovědný program o obojživelnících Libereckého kraje. V úvodní části se návštěvníci seznámí s ocasatými (čolky) i bezocasými (žábami) obojživelníky, a to prostřednictvím poutavé prezentace doplněné nejen množstvím fotografií, ale také živými exempláři. Následovat bude poslech a určování jednotlivých druhů žab dle jejich hlasových projevů. To vše, pod vedením odborného lektora, zoologa Ing. Zdeňka Vitáčka.

Setkání na místě realizace – výzkumná plocha pro obojživelníky Obecní les, v blízkosti podniku Grammer Automotive CZ s. r. o. Nevelká vodní plocha, ukrytá v řídkém lese po pravé straně, v blízkosti komunikace vedoucí od průmyslové zóny v Dubici, směrem na obec Sosnovou. Místo bude viditelně označeno. Možnost parkování na příjezdové cestě nebo na protější straně silnice směrem k průmyslové zóně v Dubici.

Baterky, teplé oblečení a vhodnou obuv s sebou.

Bližší informace u muzejní lektorky Veroniky Ličaverové, DiS, ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089

Program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, za finančního přispění Libereckého kraje.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jana Jermanová Jakubská

vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

Tel.: 487 824 145, 702 000 096

www.muzeumcl.cz

Tagy