weby pro nejsevernější čechy

Zoo Liberec se raduje z prvního mláděte u kočkodanů Dianiných

V pondělí 15. 4. 2019 se v liberecké zoologické zahradě narodilo mládě ohroženým kočkodanům Dianiným. Je to vůbec poprvé v celé stopatnáctileté historii, kdy návštěvníci zoo mohou spatřit malý přírůstek u tohoto vzácného afrického primáta.
Kočkodany Dianiny, kteří jsou považováni za zranitelný druh a jsou zařazeni do Evropského záchovného programu, přitom zoologická zahrada chová po dlouhé odmlce pouhé dva roky.
Poslední dochovaná zmínka o jejich chovu pod Ještědem pochází z výroční zprávy z roku 1977, nikdy se je však tehdy nepodařilo úspěšně rozmnožit. „Tento druh u nás opět chováme až od roku 2017, kdy k nám přicestoval chovný pár ze Zoo Ostrava. V následujícím roce ale došlo k výměně, a to opět s ostravskou zoo, kam jsme původní samici z chovatelských důvodů vrátili a ostravská zahrada nám místo ní věnovala dvě kočkodanky nové,“ přibližuje začátky chovu zooložka a kurátorka chovu opic, Petra Bolechová. Obě samice pak v zoo pod Ještědem zabřezly pouhých pár měsíců po svém příjezdu.
Nejen pro libereckou zoo, ale především pro celou populaci kočkodanů Dianiných je to velmi dobrá zpráva, protože úspěšné odchovy nejsou u tohoto druhu samozřejmostí. „Momentálně je podle dostupných informací na celém světe chováno pouze 120 jedinců ve 29 zoologických zahradách. V loňském roce se u celé této populace narodilo a přežilo pouhých 8 mláďat,“ doplňuje zooložka.
Pohlaví mláděte zatím zůstává pro libereckou zoo tajemstvím. Bude známo v průběhu několika dní až týdnů, kdy se malý primát začne osamostatňovat a ošetřovatelům se ukáže v celé své kráse. Z důvodu zachování co největší přirozenosti ošetřovatelé nechávají celé tlupě naprostý klid a do odchovu mláděte nijak nezasahují.

Kočkodan Dianin (Cercopithecus diana)
Kočkodan získal své druhové jméno díky bílému zbarvení srsti nad obočím, které připomíná čelenku bohyně lovu Diany. Jedná se o pestře zbarveného primáta, který má kromě výrazně bílého hrdla a límce také hnědooranžový hřbet a vnitřní část stehen. Kočkodan Dianin se vyskytuje v Západní Africe od Pobřeží slonoviny po Ghanu. Zde obývá především tropické deštné lesy, ale jsou známy i skupiny kočkodanů vyskytující se poblíž lidských sídel a plantáží. Většinu života tráví tento primát na stromech ve vyšších patrech a v noci odpočívá v jejich korunách.
Kočkodan Dianin žije ve skupinách čítajících 5-13 členů, které jsou tvořeny jedním dominantním samcem a několika samicemi s jejich mláďaty. Členové skupiny se mezi sebou dorozumívají a hájí si své teritorium různými pohyby těla a zvuky. Kočkodani vydávají varovná volání, která se liší v závislosti na druhu predátora. Jiný hlas používají, když spatří orla a jiný například na levharta. Dokáží reagovat pískáním i na varování jiných živočišných druhů, jako jsou veverky nebo antilopy chocholatky.
Jejich potravou jsou převážně ovocné plody, listy, semena, květiny a hmyz. Výjimečně si pochutnají i na menších obratlovcích. V přírodě je tento nádherný primát ohrožený ztrátou životního prostředí (kácením deštných lesů) a lovem pro maso.

Tagy