weby pro nejsevernější čechy

TOMÁŠ ZÁBOREC – DŘEVOMALBY

Díla, kterých se můžete dotýkat, a která se dotknou i Vás.

V Galerii Jídelna ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě byla vernisáží ve čtvrtek 20. 6. 2019 v 17. 00 hodin zahájena nová výstava.

Tomáš Záborec (nar. 1972) je výtvarník původem ze Slaného se zabývá kombinací dřevořezby a malby. Jeho díla souznící přírodní tematikou s přírodním materiálem různých druhů dřeva mohli návštěvníci potkat na desítkách výstav po celé České republice. Přáním autora je, aby jeho rozměrné, často i vícedílné dřevomalby, probouzely emoce a pocity. Jak sám výtvarník dodává: „Při ztvárnění a uchopení charakteru vybraného tématu se snažím o to, aby z obrazu voněla tráva, čišel chlad, fičel vítr – a škála těchto vjemů je nekonečná. Pokud návštěvník odejde z výstavy s pocitem, že viděl přírodu v podobě jemu důvěrně známé a blízké, pak jsem tomu cíli blíže.

Metoda práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů – možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem, evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa. Toto vše má za úkol vytvářet výsledný dojem, vyvolávat vzpomínku, stát se obdobně jakýmsi symbolickým „zářezem“ do podvědomí zúčastněného diváka.

Tomáš Záborec
tel. 606. 842.205
e-mail: Tomas.Zaborec@seznam.cz
FB: Tomáš Záborec Dřevomalby
www.tomaszaborec.cz

Výstava potrvá od 21. 6. do 29. 9. 2019

Jana Jermanová Jakubská
vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy