weby pro nejsevernější čechy

Vzpomínka na finanční stráž a rok 1938 v Lužických horách

Dovoluji si Vás pozvat na sobotu 21. září 2019, kdy Ing. Jaroslav Beneš a členové ČsOL Jednoty Mladá Boleslav pořádají již tradiční pietní vzpomínku na příslušníky finanční stráže v osudném roku 1938 v Lužických horách.

V 10.00 hod. je pořádán komentovaný výstup na Luž z Mysliven a ve 14.00 hod. pietní akt v Dolní Světlé, spojený letos mimořádně s křtem nové, jedinečné a graficky velmi zajímavě zpracované publikace, týkající se přímo Šluknovského výběžku.

Propagační video týkající se katalogu je na youtube zde:

Věříme, že naleznete dosti sil, jak se dopravit na pietní akci a zavzpomínat společně s členy Jednoty. Prodej publikace bude následně možný také na přednášce pořádané Spolkem přátel Rumburku 10. 10. v Městské knihovně Rumburku.

S přáním příjemného podzimního týdne
Ester Sadivová

Vážené dámy, Vážení pánové,

dovolte mi, abych Vás jménem Jednoty Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi srdečně pozval na vzpomínkovou akci pořádanou naší organizací v Lužických horách v sobotu 21. září 2019.

Vzpomínka na příslušníky finanční stráže a Stráže obrany státu v Lužických horách u pomníku čsl. hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá – Waltersdorf patří k dnes již tradičním akcím, které pro širokou veřejnost připravuje naše jednota Československé obce legionářské. Tuto vzpomínkovou akci pořádáme více jak 10 let a stala se tak v regionu vlastně již akcí tradiční. Připomínáme si jak obecnou historii sboru finanční stráže a Stráže obrany státu, tak i jejich nasazení a oběti na hranici vlasti v letech 1938/1939.

Na akci jste srdečně zváni a na setkání s Vámi se těší členové ČsOL Jednoty Mladá Boleslav.

S legionářským pozdravem

Ing. Jaroslav Beneš
http://csol-mb.net
mbbb@seznam.c

Tagy