weby pro nejsevernější čechy

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – Uzavření části muzea a plán akcí na rok 2020

Nabízíme Vám přehled akcí a výstav Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, které budeme v roce 2020 realizovat i přes uzavření hlavní budovy muzea z důvodu rekonstrukce dveří a oken.

Plán výstav a akcí VMG 2020  

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA – ČESKÁ LÍPA

1. 4. – 15. 11. 2020 ● Palné zbraně ze sbírek VMG– celoroční výstava v ambitu
Svým rozsahem a zpracováním bude výstava unikátní. Zaujme jistě mimo laické veřejnosti i zájemce o hlubší proniknutí do tohoto oboru z řad příznivců vojenství, lovectví,  sportovní střelby. Na krásné ukázky různých systémů, typů, řemeslného a uměleckého zpracování palných zbraní

Akce:
6. 6. 2020 ● Muzejní noc– areál ambitu a klášterní zahrady – večerní prohlídka, taneční a hudební vystoupení
5. – 11. 10. 2020 ● Týden knihoven + Burza knih 10. 10. v ambitu
1. – 6. 12. 2020 ● 30. vánoční trhy– areál ambitu

POBOČKY

VÍSECKÁ RYCHTA KRAVAŘE u České Lípy:

22. 2. 2020 ● Masopust na Vísecké rychtě
04. 4. 2020 ● Velikonoce na Vísecké rychtě
30. 5. 2020 ● Den podstávkového domu
12. 9. 2020 ● Šikovné ruce – trh ručních výrobků a dílničky

PAMÁTNÍK K. H. MÁCHY V DOKSECH:

10. 4. – 19. 7. 2020 ● Kudy chodil básník
Doksko a Kokořínsko na fotografiích Vladimíra Štěpánského. Výstava k 210. výročí narození K. H. Máchy.
11. 7. 2020 ● Keramicko-drátenická sobota
Keramická dílna, točení na kruhu, tvoření s hlínou, šperky, ozdoby, hliněné kuličky.
Drátenictví – řemeslo, kdy i obyčejné věci měly svou cenu. Pohádka pro děti.
25. 7. – 25. 10. 2020 ● František Doležal: Máchovské inspirace
Soubor obrazů ovlivněných básnickou tvorbou  K. H. Máchy
15. 8. 2020 ● Zahradní slavnost
Tvořivé dílny pro malé a velké. Pohádka pro děti.
9.–12. 9. 2020 ● XXXV. Řezbářské sympozium
Tradiční představení umělecké práce mistrů řezbářů, opět v otevřené řezbářské dílně na zahradě Památníku K. H. Máchy v Doksech.
Dřevěné sochy na dokském zámku  (červenec – srpen 2020)
Výstava uměleckých soch a plastik mistrů řezbářů, které vytvořili v průběhu 10 let.

Archeologické muzeum Šatlava:

17. 10. 2020 ● Mezinárodní den archeologie – přednáška, exkurze

EKOPORADNA ORSEJ při VMG

28. 2. 2020, od 20.00, Holý vrch v České Lípě
Soví noc
Komentovaná ornitologická noční procházka na Holý vrch, na které se dozvíte mnoho zajímavostí ze života sov. Soví noc se uskuteční v pátek 28. 2. od 20 hodin pod odborným vedením zoologa a ornitologa Ing. Petra Lumpeho. Akce je určena široké veřejnosti, především pak rodinám s dětmi.

24. 3. 2020, od 9.00 do 13.00 hod, SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října p. o.
Den vody
Přednáška na téma „Voda nutná pro život“, vědomostní a tvůrčí stanoviště. Program je určen žákům všech typů škol.

4. 4. 2020, od 10.00 do 16.00 hod.
Velikonoce na rychtě
Velikonoční svátky jara oslavíme 4. dubna na Vísecké rychtě v Kravařích (pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě) od 10.00 do 16. 00 hodin. Program je určený hlavně rodinám s dětmi, ale i těm, kteří si chtějí užít atmosféru a tradice jarního venkova. Pro malé i velké návštěvníky budou připraveny tvůrčí dílničky s velikonoční tématikou např. malování kraslic, pletení pomlázky, ukázky starých lidových řemesel, ochutnávky tradičních pokrmů a také divadelní přestavení. V průběhu akce se uskuteční vynesení smrtky – Morany, která symbolizuje zimu,do Bobřího potoka a přivítání jara do vsi.

22. 4. 2020, od 9.00 do 15.00 hod., VMG včetně přilehlé klášterní zahrady
Den Země v České Lípě – „Změna klimatu“
Výtvarné a tvůrčí dílny, vědomostní a pohybová stanoviště, smyslové stezky, pohybové aktivity, odborné přednášky

19. 4. 2020, od 9.00 hod.
Vítání ptačího zpěvu
Ornitologická vycházka kolem řeky Ploučnice s odborným stanovištěm, kde  proběhne ukázka odchytu ptáků, jejich kroužkování, určování druhů a evidence.
V průběhu vycházky se účastníci naučí, jak nejlépe rozpoznat konkrétní ptačí druh podle jeho hlasového projevu v naší přírodě, což může být zajímavým tipem na výlet především pro rodiny s dětmi. Trasa je nenáročná, vede okrajovou částí České Lípy, podél řeky Ploučnice. Pro účastníky budou připraveny zajímavé informační materiály.

15. 5. 2020, od 20.30 hod, Obecní les u České Lípy, výzkumná plocha vlastivědného muzea
Žabí noc
Zajímavé povídání o obojživelnících, jejich výzkumu a ochraně v naší přírodě. Součástí programu jsou ukázky živých exemplářů, vědomostní a tvůrčí stanoviště. Program je určen široké veřejnosti, především pak rodinám s dětmi.

4. 9. 2020, od 20.30 hod., Skalice u České Lípy, před jeskyní ve Skalickém vrchu
Noc pro netopýry
Odborná přednáška o životě běžných i vzácných druhů netopýrů a způsobu jejich ochrany. Vědomostní a tvůrčí stanoviště. Ukázka odchytu netopýrů.

8. 9. – 20. 9. 2020 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Výstava hub
Odborná mykologická poradna, tematické pracovní listy, výtvarná a tvůrčí dílna. Program je určen široké veřejnosti a žákům všech typů škol.

4. 10. 2020, od 9.00 hod., Sraz účastníků u Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
Světový festival ptactva
Ornitologická vycházka kolem řeky Ploučnice s odborným stanovištěm,  kde proběhne ukázka odchytu ptáků, jejich kroužkování, určování druhů a evidence. V průběhu vycházky se účastníci naučí, jak nejlépe rozpoznat konkrétní ptačí druh podle jeho hlasového projevu a jejich ochranu v naší přírodě, což může být zajímavým tipem na výlet především pro rodiny s dětmi. Trasa je nenáročná, vede okrajovou částí České Lípy, podél řeky Ploučnice. Pro účastníky budou připraveny zajímavé informační materiály. Program je určen široké veřejnosti, především pak rodinám s dětmi.

7. 10. 2020, od 9.00 do 15.00 hod., VMG včetně přilehlé klášterní zahrady
Den zvířat v České Lípě – „Zvířata součástí pestré krajiny“
Výuková stanoviště, výtvarné a tvůrčí dílny, smyslové stezky. Bezplatně budou zpřístupněny probíhající výstavy.

20. 10. 2020, 16.00 hod., městský park v České Lípě
Den stromů v České Lípě – dendrologická vycházka
Dendrologická vycházka městským parkem. V průběhu vycházky se účastníci naučí, jak nejlépe rozpoznat konkrétní druh podle jeho vzhledu, vůně, hmatu a dozví se mnohé o ochraně stromů v naší přírodě. Program je určen široké veřejnosti, především pak rodinám s dětmi.

18. 11. 2020, od 8.00 do 13.00 hod., VMG, SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října p. o.
Ekologická soutěž žáků základních škol druhého stupně a víceletých gymnázií
Vědomostní testy z přírodovědných oborů se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí Libereckého kraje. Praktická část s plněním odborných úkolů.
12. 12. 2020, od 10.00 do 16.00 hod., Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Čekání na Ježíška
Vánoční a adventní tvůrčí dílny, staročeské tradice a zvyky, ukázky  starých lidových řemesel a vánočních zvyků, příprava a ochutnávka tradičních pokrmů, pečení vánočního cukroví a zdobení medových perníků, divadelní pohádka. Program je určen široké veřejnosti, především pak rodinám s dětmi.

Program vlastivědného spolku Českolipska
leden – březen 2020

11. ledna, sobota ve 14. hodin v klubovně muzea
● Vývoj podoby města Česká Lípa v letech meziválečných.
Přednáška Ladislava Smejkala

18. ledna, sobota ve 14. hodin v klubovně muzea
● Umělecké a historické památky: Města, fenomén civilizace. Srovnání vývoje v rámci řady zemí světa.
Přednáška Zdeňka Pokorného

25. ledna, sobota ve 14. hodin v klubovně muzea
● Má cesta do Bavorska za německými krajany
Přednáška Tomáše Cidliny, historika muzea v České Lípě

!Pozor! – od 1. února se konají přednášky v náhradních prostorách v Domě dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, Škroupovo nám. 138., vždy od 14 hodin
Důvodem jsou rekonstrukční práce v muzeu.

1. února, sobota ve 14. hodin v DDM Libertin Česká Lípa
● Sto let agrární politiky a zemědělského podnikání na Českolipsku (k výročí založení strany Svaz českých rolníků v České Lípě). Přednáška Ladislava Smejkala.

8. února, sobota ● Moskevskou ulicí za jejími domy a dávnými obyvateli – vycházka Vlastivědného spolku Českolipska a Klubu českých turistů.
Sraz v 10. 00 hodin před radnicí.
Vede Ladislav Smejkal.

15. února, sobota ve 14. hodin v DDM Libertin Česká Lípa
● Historické nálezy minerálů z různých lokalit Českolipska ve sbírkách Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a perspektivy do budoucnosti.
Přednáška Petra Mužáka, geologa českolipského muzea.

22. února, sobota ve 14. hodin v DDM Libertin Česká Lípa
● Obrázky z doby normalizace v České Lípě.
Přednáška Zdeňka Pokorného a Ladislava Smejkala se snímky nejdůležitějších aktérů normalizačního procesu v České Lípě.

29. února, sobota ve 14. hodin v DDM Libertin Česká Lípa
● Pásmo z myšlenek českých literátů, veřejných pracovníků a prezidenta T. G. Masaryka o našem státě a jeho zřízení. Koná se u příležitosti stého výročí první demokratické ústavy Československé republiky (29. 2. 1920) a 170. výročí narození T.G. Masaryka.

7. března, sobota, ● Děčínskou ulicí a přilehlými místy za domy a jejich dávnými obyvateli – vycházka Vlastivědného spolku Českolipska a Klubu českých turistů.
Sraz v 10.00 hodin před muzeem.
Vede Ladislav Smejkal
Ve 14. hodin se koná před radnicí veřejné občanské setkání u příležitosti 170. výročí narození T.G. Masaryka.

14. března, sobota ve 14. hodin v DDM Libertin Česká Lípa
● Jindřicha z Lipé, jeho synové a následovníci. Přednáška archiváře Miloslava Sovadiny.

===============================================================================

Od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2021 bude pro veřejnost uzavřena hlavní budova areálu kláštera v České Lípě

Bude zde probíhat stavební projekt: „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“.

V rámci projektu dojde k výměně výplní okenních otvorů a nových vnějších dveří osazených na vnitřním ostění, dveře na vnějším ostění budou repasovány na hlavní budově- konventu v areálu bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě. Dle rozhodnutí státní památkové péče v České Lípě a NPÚ v Liberci budou stávající okenní otvory odstraněny a nahrazeny novými replikami oken z dřevěných truhlářských profilů s tepelně izolačním dvojsklem. Dveřní výplně na vnitřním ostění budou nahrazeny novými replikami dveří z dřevěných truhlářských profilů s tepelně izolačním dvojsklem. Dveřní výplně osazené na vnějším ostění budou pouze repasovány. Dále v rámci projektu dojde k vyregulování otopné soustavy a instalaci měření s dálkovým odečtem.

V roce 2020 budou proto uzavřené všechny stálé přírodovědné a historické expozice a výstavní prostory muzea i galerie.

Stálé  expozice, výstavní prostory, kanceláře, depozitáře a sklady budou stěhovány v rámci stávajících prostor tak, aby mohly být prováděny stavební práce. Hlavní budovu není možné v průběhu stavby vyklidit. Veškeré stěhovací práce budou provádět přímo zaměstnanci muzea, protože se jedná o cenné sbírkové předměty. Expozice budou průběžně navraceny na svá místa a bude provedena reinstalace všech stálých expozic (vymalování prostor, dokončení technických úprav a další práce na expozičním a výstavním fundusu).

Naší snahou bude co nejdříve zpřístupňovat dokončené prostory veřejnosti. To však bude záležet na finančních možnostech a zajištění bezpečnosti a ochrany návštěvníků a majetku Libereckého kraje.

Pro veřejnost však zůstane otevřen celý areál výstavních prostor ambitu, kaple Nejsvětější Trojice (dnes Biberova hudební síň), Svaté schody, Loretánský dvůr a kaple Panny Marie Loretánské. Přístupná bude také klášterní zahrada s Klášterní pivní restaurací.

Ve výstavním prostoru ambitu bude instalována výstava „PALNÉ ZBRANĚ ZE SBÍRKY MUZEA“. V této části areálu kláštera, který zůstane pro veřejnost otevřen, budou také probíhat akce jako je – muzejní noc 2020, ekologická výchova, muzejní edukace, vánoční trhy a další.

Výstava o palných zbraních představí zbraně ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, které je příspěvkovou organizací Libereckého kraje a tuto sbírku spravuje.

Sbírka palných zbraní patří mezi početně silně zastoupené druhy muzejních předmětů. Obsahuje celkem 342 zbraní rozdělených do dvou oborových skupin: uměleckohistorické, která obnáší 306 palných zbraní z období od 16. do 19. století, a technické obsahující 36 novodobých palných zbraní z konce 19. a z 20. století. Podle druhů zbraní je ve sbírce uloženo 259 pušek (včetně 15 fragmentů), 75 pistolí a revolverů, 7 samopalů a útočných pušek a 1 kulomet. V početně nejsilnější skupině pušek tvoří hlavní část pušky perkusní, poté křesadlové, kolečkové a pušky na jednotný náboj včetně opakovacích. Jsou zde zastoupeny jak pušky lovecké, tak i vojenské a terčovnice. Sbírka obsahuje i několik vzduchovek.

Cílem naší výstavy je představení naší velice obsáhlé sbírky palných zbraní v podobě, jak se nám dochovaly do dnešních dnů. Při výběru jsme se od počátku nechtěli držet zásady vystavit „katalogové“ kousky konkrétních modelů a vzorů tak, jak byly ve své době vyrobeny a jak jsou většinou prezentovány v literatuře, specializovaných muzeích a výstavách.  Naopak cílem je představení zbraní s jejich kompletní výpovědní hodnotou o době jejich běžného užívání, opravách, předělávkách jak odbornými dílnami, tak majiteli k různým účelům – tedy v podobě, ve které se s historickou zbraní může sám návštěvník setkat v případě nálezu, nákupu či dědictví. Budete zde moci vidět zbraň ze 17. století s perkusním systémem z 19. století, stejně jako zbraň složenou z komponentů 3 – 4 jiných zbraní, pytlačky vyrobené zkrácením hlavně či pažby, či podomácku vyrobené kousky. Rovněž nějaká chybějící součástka pro nás nebyla důvodem, proč takový sbírkový předmět nevystavit.

V České Lípě 29.11.2019, Ing. Zdeněk Vitáček

S pozdravem a přáním pěkného dne

Jana Jermanová Jakubská
vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 824 145, 702 000 096
www.muzeumcl.cz

Tagy