weby pro nejsevernější čechy

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem se stěhuje do nových prostor s novým výstavním programem

Galerie Emila Filly se vrací z perfierie zpět do centra města Ústí nad Labem.

Rok 2020 zahájí nově pojatým výstavním programem, který bude realizovat v upravených prostorech v budově Domu kultury města Ústí nad Labem.

Výstavní program navazuje na linii, kterou galerie prezentovala v devadesátých letech, obohacuje ji o nové vztahy a aktuální otázky současného umění v mezinárodním kontextu. Komorní prostor umožňuje vytvořit takové expozice, které budou diváka\podněcovat k přemýšlení a zastavení se v současné zrychlené době. Doprovodný\program je pak zaměřen na specializované edukativní projekty i obecnější kreativní\dílny pro širokou veřejnost.

Jste srdečně zváni na slavnostní otevření Galerie Emila Filly, které proběhne v úterý 16. 6. 2020 od 17 hodin. Úvodní slovo pronesou Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora Statutárního města Ústí nad Labem a Eva Mráziková, ředitelka galerie.

Termín výstavy: 16. 6.— 31. 7. 2020
Vystavující: Marie Blabolilová, Romana Horáková, Jiří Kubový, Martin Velíšek
Kurátorka: Vendula Fremlová

Motivy každodennosti a žitého prostoru se objevují téměř v každé umělecké generaci. Polarita vnitřního a vnějšího prostoru, reflexe domova a základních symbolů, jež ho utvářejí, jsou pro nás jednoznačně určující. Tato tematika dostává nový rozměr v období, kdy jsou naše domovy i existence ohroženy společenskými, politickými, environmentálními i zdravotními zlomy.

Vernisáž proběhne 16. 6. 2020 od 18 hodin a bude následovat afterparty s hudebním vystoupením.

Program galerie na rok 2020

Pro rok 2020 bylo původně připraveno celkem 6 nových výstavních projektů; 3 tuzemské a 3 zahraniční.
V současnosti pracujeme s upraveným programem, který reflektuje změny, které nastaly v rámci nouzového stavu.

STANISLAVEM KOLÍBALEM
4. 9.— 23. 10. 2020
Vystavující: Stanislav Kolíbal
Kurátor: Jakub Král
Architekt výstavy: Matěj Smrkovský

TRANS-SKRIPTUM
3. 11— 31. 12. 2020
Vystavující: Olga Karlíková, Magda Stanová, Michal Kindernay, Jaroslav Varga
Kurátorka: Anna Vartecká

Tagy