weby pro nejsevernější čechy

Za světem Asie na severozápad Čech

Thonmi z. s. – Spolek pro poznávání Asie ve Velkém Šenově plánuje výstavbu Centra pro poznávání asijských regionů v tibetském stylu.

Od roku 2012 se na českoněmeckém pohraničí Šluknovského výběžku snažíme o zprostředkování objektivních informací o regionech Asie, o životě tamních lidí, jejich kultuře i politické situaci. Naší činností chceme přispět k poznávání cizích kultur, vzájemné toleranci a snižování šířící se xenofobie. V areálu Thonmi z.s. si zatím můžete vyzkoušet mongolskou jurtu nebo uzbecký tandor, navštívit tibestkou stupu nebo se seznámit se stádem jaků.

Od roku 2016 pravidelně pořádáme festival asijské hudby a kultury Eastern Tunes, kde návštěvníci mohou nahlédnout do Asie prostřednictvím hudby, tamních specialit anebo seznámením se s asijskými umělci. Pořádáme také promítání dokumentárních filmů a odborné přednášky pro školy i pro veřejnost.

Chceme být nezávislí na počasí a nabídnout víc. Na základě vydaného stavebního povolení v současnosti probíhají přípravné práce na základech a přístupové komunikaci. Na stavbu hlavní budovy Thonmi z.s. budou částečně využity recyklované stavební materiály z okolí.

Stavte s námi

Hledáme partnery, kteří sdílí názor, že kulturní porozumění může přispět i k lepšímu soužití nejen ve společné Evropě.

Přispějte na konto Thonmi z.s.
Číslo účtu: 256430709/0300
IBAN: CZ45 0300 0000 0002 5643 0709 BIC: CEKOCZPP

Nebo do 13.7.2020 na startovači pod projektem Za světem Asie na severozápad Čech

Podrobné informace najdete na www.thonmi.eu

Tagy