weby pro nejsevernější čechy

Festival Eastern Tunes a stavba centra

Nový život pro staré cihly.

S pomocí stále použitelného materiálu ze staveb, které již dosloužili, budujeme Centrum pro poznávaní asijských regionů ve Šluknovském výběžku.

S Vaší pomocí vyroste na pomezí Mikulášovic, Velkého Šenova a Vilémova nový dům v tibetském stylu, kde pro Vás chce spolek Thonmi v budoucnu nabízet více volnočasových a vzdělávacích aktivit se zaměřením na regiony Asie.

Pomozte i vy a přispějte na projekt “Za světem Asie na severozápad Čech” na startovači

Podrobné informace najdete na www.thonmi.eu

Děkujeme

Dr. Jarmila Ptáčková
Orientální ústav AV ČR
telefon: 2660522464
email: ptackova@orient.cas.cz
http://www.orient.cas.cz

Tagy