weby pro nejsevernější čechy

Prohlídka technického zázemí Lorety 2020 na vlastní oči

V sobotu 11. července 2020 se v areálu rumburské Lorety uskutečnila každoroční prohlídka technického zázemí.

Akce tradiční, přesto v podobě, která se těžko bude někdy opakovat. Záležitost momentální konstelace, okamžitého nápadu a ochoty mnoha zúčastněných. Překvapení návštěvníci se tak dočkali krom návštěvy avizovaných míst (půda a krypta Svaté chýše a premiérové obchůzky půdou ambitů) knížat z Liechtensteinu, kapucínů či účastníků akce „K“.

Půlnoc v pohraničí autorky Hanky Strejčkové se tak téměř po roce od premiéry připomněla v rumburské Loretě. Mimořádná událost si žádala výjimečné nasazení, ale také obsazení. Několik herců spjatých s uměleckým uskupením FysioART a s pohraničím (mezi nimi i Filip Novák a Hana Strejčková) se vrátilo do kostela sv. Vavřince, ambitu i do kaple Svatých schodů, aby rozehráli náznaky dramatické noci z 3. na 4. května roku 1950 i aby se vrátili v čase až do doby položení základního kamene.

Od výzvy k realizaci sice uběhly jen dny, ale jako bonus k prohlídce technických prostor rumburského loretánského areálu se pro pár vyvolených diváků odehrála performance pod klášterními střechami – work-in-progress nově připravovaného projektu „B…k…b“, ve kterém se dramaturgie FysioART opět vrací do pohraničí do poloviny minulého století, zkoumá příběhy bezpráví a bezmoci a upozorňuje na historicky nevyrovnané křivdy. Na místě aktéři rozvířili nejen vzpomínky, ale taky prach a pavučiny mnoha desetiletí.

Doufáme, že tento nevšední zážitek zpestřil účastníkům dopoledne a zanechal v nich jen ty nejlepší vzpomínky.

Rok 2018 ->, rok 2016 ->, rok 2015 ->, rok 2014 ->

Tagy