weby pro nejsevernější čechy

Průvodce: Pražské historické zahrady a parky (Architektura, dendrologie, památková péče)

V ediční řadě Průvodce nakladatelství Academia v roce 2018 vyšla encyklopedie s názvem Pražské historické zahrady a parky – Architektura, dendrologie, památková péče.

Obdobně jako publikace o kostnicích je i tato kniha v měkké vazbě, obvyklého rozměru ostatních průvodců a má nekapesních 456 stran (na běžné nošení na výlet rozhodně není).

Další z knih, kterou beru do ruky s velkou radostí a značnou mírou obdivu. Na druhou stranu ale také s jakousi stopou nostalgického „vzteku“, že se mi taková užitečná publikace nemohla dostat do rukou, když jsem trávil studijní roky v matce měst – byla by mi dozajista milým a úspěšným průvodcem.

Mnohá města se chlubí nejrůznějšími přívlastky, některá z nich užívají hesel Město zeleně, Město zahrad a tak podobně. Překvapivě Praha nemusí. Praha taková je, ač se to někomu nemusí zdát. Obří plochy parků a sadů, pohádkové zahrady na stupních teras, obory uprostřed městské zástavby – prostě a jednoduše víc než čtyři stovky popisu nejrůznějších míst, od těch nejprofláknutějších až po takové, o nichž nejspíš mnohdy neslyšeli ani „místní“.

Anotace:

Další svazek edice PRŮVODCE umožní nahlédnout do nejznámějších pražských zahrad a parků, ale kromě turisticky atraktivních lokalit upozorní i na méně známá zahradní díla, která jsou pro historii zahradní tvorby typická.

Zahrady a parky jsou sestaveny podle vývoje zahradních slohů a charakterizovány jak z hlediska kompozice, tak zajímavé vegetace – dobové i dendrologicky atraktivní. Uvedena jsou zásadní data z historie objektu, jména tvůrců i projektanti proběhnuvších rekonstrukcí, nechybí popis výtvarného řešení zahrad včetně drobné zahradní architektury. Zvláštní pozornost je věnována sochařské výzdobě areálů. Vlastním popisům předcházejí vstupní informace např. o návštěvnickém režimu či stupni památkové ochrany objektů, texty doprovázejí četné fotografie kompozic i detailů a schematické plánky.

Publikace je koncipována jako příruční praktický průvodce pro studenty zahradních oborů a architektury, pro průvodce, turisty i zvídavou veřejnost.

Anotace popisuje dost jasně, co uživatele této knihy čeká. Každá zahradní „skupina“ má zasvěcený úvod, osvětlující důvody vzniku tohoto druhu zahrad, obor, parků (a hřbitovní zeleně), jejich vývoj a někdy neuvěřitelné proměny. A následují jednotlivá konkrétní místa.

Jak si lze přečíst v jedné z nemnoha recenzí na Databázi knih:

Kniha není „rychlokvaška“, jak se občas v poslední době u různých průvodců (a bohužel nejenom u nich) stává, je detailně propracovaná a vnímám z každého řádku veliké úsilí týmu autorů předat čtenáři kompletní informace o pražských historických objektech a zahradách, zejména s ohledem na architekturu, dendrologii a památkovou péči. (5/5)

U každého detail – viz níže. Jak je místo velké, kde přesně je, komu patří, jak a kdy se lze dostat dovnitř. Vzápětí hutný text o historii, stavbách a doplňkových artefaktech (sochy, kašny aj.), dřevinách i bylinách, mnohde nechybí údaje o moderních úpravách a firmách/ateliérech, které je realizovaly. Krom řady fotografií plánek s popisky. Na závěr pojednání o památkové péči a obnově památek zahradního umění. A po smršti informací ještě přílohy a rejstříky.

Málokdy lituji, že nejsem Pražák či že to mám do Prahy trochu z ruky. S touhle knihou v ruce je to právě ten výjimečný okamžik…

Průvodci z Academie tady->

Tagy