weby pro nejsevernější čechy

Výlet po památnících osvobození v roce 1945 na Šluknovsku

Mladí chovatelé zvířat, pobočný spolek Mikulášovice, nabízí všem zájemcům účast na zajímavé akci.

Už léta nás při naší činnosti trápilo, jaké neznalosti o místní historii mají zdejší děti, ale nejenom ony. I proto si náš nový spolek dal do vínku především zájmové a neformální vzdělávání a činnosti dětí a mládeže, podporu domácího chovu zvířat, ekologickou výchovu, péči o přírodu a životní prostředí, a že povede své členy i veřejnost k vlastenectví, společenské odpovědnosti a udržitelnému rozvoji a návratu k občanským hodnotám a hrdosti na své bohaté národní tradice.

Proto v našem programu pro veřejnost jsou již několik let kladení věnců u památníků osvobození v našem městě, výsadba stromů na památku sv. Anežky České nebo výročí vzniku našeho státu, ale i pořádání výstav Mikulášovická kraslice. Snažíme se všem občanům našeho města, nejenom dětem a mládeži, nabídnout připomenutí naší historie a tradic, na které bychom měli být společně hrdí.

Do tohoto programu patří i seznámení s památníky na květen 1945 ve Šluknovském výběžku, které za podpory Města Mikulášovice pro širokou veřejnost připravil náš spolek. Seznámíme se s historií regionu, abychom si uvědomili, že brzy bude na mladé generaci, aby se nic podobného, jako byla 2. světová válka, už nikdy neopakovalo!

Průvodce nám bude dělat náš dlouholetý spolupracovník v této oblasti a m. j. autor několika publikací o historii Šluknovského výběžku Radek Andonov, kterého takto budou moci účastníci akce osobně poznat.

Zájemci o účast na akci se přihlaste co nejdříve, aby bylo možno zajistit potřebnou kapacitu dopravy. Nevylučujeme drobnou změnu termínu a času podle vývoje covidových opatření.

Sraz – odjezd plánujeme z náměstí v Mikulášovicích ve středu 5. května 2021 ve 13 hodin.

Přihlášky prosíme na e-mail: chovatelemikulasovice@seznam.cz , na události na FB: Výlet po památnících osvobození v roce 1945 na Šluknovsku nebo SMS na čísle 602 682 600.

Pořadatelem poznávacího autobusového výletu je p. s. Mladých chovatelů zvířat Mikulášovice, www.chovatelevarnsdorf.estranky.cz

Tagy