weby pro nejsevernější čechy

Online přednáška „Kus domova v České Lípě“

Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě připravila online přednášku s názvem „Kus domova v České Lípě“, která je zároveň doprovodnou akcí výstavy „Kus domova“, konané v červnu až říjnu 2021 na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě za spolupráce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a města Česká Lípa.
Přednáška proběhne vzhledem k probíhající rekonstrukci v muzeu a doznívajícím protiepidemickým opatřením v režimu online. Na tomto odkazu -> si ji můžete poslechnout živě 15. června 2021 od 10.00 hodin.

Mgr. Tomáš Cidlina, historik Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, během přednášky přinese další informace k fotografickému materiálu, který je na výstavě představen. Šířeji se přednáška bude zabývat osudy původců fotografií. Bude popisovat, jakými peripetiemi prošli vysídlení lidé z České Lípy po konci 2. světové války a jakými způsoby se, roztroušeni v exilu, snažili uchovat svoji českolipskou identitu. V tomto smyslu bude referováno zejména o činnosti českolipského krajanského časopisu Leipaer Heimatbrief, který hrál v udržení českolipské exilové společnosti klíčovou roli. Předpokládaná délka přednášky bude 45 minut plus následná diskuze.

Na tematickou přednášku „Kus domova v České Lípě“ se můžete přihlásit ve čtvrtek 15. 6. 2021, od 10.00 na výše uvedeném linku.

Akce je určena nejen pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a víceletých gymnázii, ale i široké veřejnosti.

Pro bližší informace kontaktujte lektorku Veroniku Ličaverovou, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089).

Jana Jermanová Jakubská
vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 824 145, 702 000 096
www.muzeumcl.cz

Tagy