weby pro nejsevernější čechy

Česká paní česky vaří, přitom dobře hospodaří – výstava na Vísecké rychtě v Kravařích

Stálá expozice na Vísecké rychtě v Kravařích  byla od 1. 7. 2021 propojena s výstavou ze sbírek Kateřiny Ebelové. Jedná se o kolekci nástěnných textilií, známějších pod názvem „vyšívané kuchařky“.
Stálá expozice na Vísecké rychtě byla propojena s výstavou ze sbírek Kateřiny Ebelové. Jedná se o kolekci nástěnných textilií, známějších pod názvem „vyšívané kuchařky“. Výjevy
z rodinného života doplněné texty, nejčastěji v červených nebo modrých variacích, které dříve ženy motivovaly k dobrému vaření a čistotě domácnosti. Výšivky jsou doplněny prvorepublikovými kávovinami – kávomlýnky, dózami a produkty jednotlivých firem, doplněnými o prvorepublikovou reklamu a dokumenty. Další součástí výstavy jsou historické kameninové formy na bábovky.

Kateřina Ebelová již mnoho let provozuje na pražské Letné Galerii Scarabeus, kde je nyní stálá expozice nazvaná Historické loutky a rodinná loutková divadla. V roce 2020 v Zahradě galerie Scarabeus otevřela naučnou stezku Příroda a umění na počest ornitologa a hrdiny Veleslava Wahla, doplněnou o panely o historii lokality i zdejší flóře a fauně. V zahradě se pořádají nejen výstavy, koncerty, divadelní a taneční vystoupení, ale i kreativní akce pro školy. Součástí prohlídky galerie a zahrady je také Muzeum kávy Alchymista, kde se návštěvníci seznámí s jejich historií a artefakty, které se vztahují ke kávě a kávovým náhražkám (cikorka, obilka, fíkovka, melta aj.).

Vedle kurátorské a sběratelské činnosti se Kateřina Ebelová věnuje také výtvarné činnosti především tvorbě masek a loutek, napsala knihu Maska v proměnách času a kultur. Věnuje se výuce výtvarné výchovy, pořádá kreativní výtvarně-dramatické dílny na Praze 7 a založila před osmi lety novou tradici Letenských masopustů, propojující i další kulturní instituce.

Výstava bude přístupná do 31. 10. 2021.

Fotografie na https://www.facebook.com/muzeumceskalipa nebo na webových stránkách muzea https://www.muzeumcl.cz/akce/ceska-pani-cesky-vari-pritom-dobre-hospodari-2

Jana Jermanová Jakubská
vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 487 824 145, 702 000 096
www.muzeumcl.cz

Tagy