weby pro nejsevernější čechy

Letovisko Kopec / Sommerfrische Hemmehübel

V letošním roce 2021 obohatila nabídku regionálních publikací o Šluknovském výběžku útlá kniha s názvem Letovisko Kopec / Sommerfrische Hemmehübel.

Brožovanou knihu o 96 stranách vydal spolek Náš Kopec v nakladatelství Granit (vytiskla tiskárna Finidr Český Těšín) a výtěžek z prodeje (doufám, že bude, že knížečka o neudaném nákladu půjde dobře na odbyt) bude věnován na znovupostavení podstávky, zachráněné před zbořením.

Asi takhle – nejde o rozsáhlou sondu do života, jakou nám už dvakrát nabídla Jitka Tůmová a spol v publikacích o krajině pod Studencem. Ani o totální vytěžení archivů, jak to ve svých knihách umí Natalie Belisová. Přístup tvůrců této knihy je odlišný, a je vysvětlen na konci úvodu – jedná se vlastně o procházku obcí, dům za domem, s přesahem do nejbližšího okolí.


Na kvalitním papíře je na každé straně text ve dvou sloupcích – vlevo česky, vpravo německy. A velmi, velmi hustě prokládán fotografiemi a reprodukcemi. Mapy, historické obrázky, současnost. Prvních 14 stran je věnováno výše zmíněnému úvodu, který shrnuje historii obce, pak následuje zmíněná procházka, kde jsou fotografie doprovázeny krátkými vysvětlujícími texty. Nejen domy, ale i křížky, kaple, boží muka…

A po procházce obcí za její hranice – Bílý potok, České Švýcarsko, ledopády, zámeček Šternberk, Brtnický hrádek, pruský tábor, Zadní Doubice, Obere Schleuse. A přiznám se, že tady na mne čekalo velké překvapení – nad některými historickými fotografiemi jsem opravdu žasl.


Závěr knihy patří nejprve zmínce o zdejší botanické zahradě a na ni dnes navazující snaha místních i chalupářů zkrášlit chaloupky výsadbou. A úplný závěr zmiňuje hospodu U Oty a zdejší penziony.

Kéž by se takové péče a publikace dočkala i další místa, kterých tu nezmapovaných máme ještě pořád dost.

Tagy