weby pro nejsevernější čechy

Podzimní hry 2021 – vyhodnocení

Bohužel ani v letošním roce nám epidemiologická situace nedovolila absolvovat a uskutečnit Podzimní hry v plném rozsahu.

I tak ovšem pořadatelé zaslouží absolutorium, jelikož většina sportů zorganizována byla – atletika, plavání, košíková, bruslení. Poslední díl florbal tak zůstal na jednotlivých školách, zda turnaj uspořádají/uspořádaly aspoň v interních podmínkách.

Celkové výsledky Podzimních her 2021:

  1. místo: ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše / 10 bodů
  2. místo: Gymnázium Varnsdorf / 13
  3. místo: ZŠ Varnsdorf, Edisonova / 17
  4. místo: ZŠ Varnsdorf, Východní / 21

Poděkování patří nejen pořadatelům, ale především účastníkům, jejich pedagogům a další velké skupině lidiček, kteří se různým způsobem podíleli na zdárném průběhu „her“ (rozhodčí, pomocníci rozhodčích, fotograf).

Dotačním programem se na cenách podílelo Město Varnsdorf.

VZ, ZŠ nám. E. Beneše Varnsdorf

Tagy