weby pro nejsevernější čechy

DOMOV / HEIMAT

V loňském roce (4. září 2021) vydalo nakladatelství Voda na mlýn z České Lípy svůj první titul – útlou knížečku DOMOV / HEIMAT.

I když, užít slovo knížečka možná není to pravé. On je to spíše artefakt, bibliofilie, víc předmět hodný obdivu než tiskovina na běžné čtení. A stejně tak se vzpouzím označení sbírka básní, kniha žánru poezie. Ano, je to kniha poetická. Obsahuje „pouhé“ čtyři texty, vlastně je v ní víc ilustrací, než písmen. Ale ani jedno z toho, co jsem dosud napsal, není výhrada. Je to jen konstatování mého vlastního pocitu z listování.

Anotace:

Staleté setkávání české a německé kultury zanechalo v pohraničí navzdory složitému poválečnému vývoji dosud patrné dědictví. Jsou lidé, kteří jej intenzivně vnímají, stopy staré místní kultury k nim zřetelně promlouvají. Avšak snahy o rozumové pochopení všeho, co se zde ve 20. století odehrálo, nejednou selhávají. Tam, kde již rozum nestačí, je třeba angažovat smysly a city. Čtyři básně, které dohromady tvoří cyklus nazvaný Domov / Heimat, původně vznikly jako libreto ke kompozici Ľubici Čekovské. Skladba vznikla k 20. jubileu Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica a zadání objednavatele znělo: Sudety(Bohužel, v situaci, jaká v loňském roce panovala, jsem na účast na festivalu Lípa Musica 2021 rezignoval a neviděl/neslyšel tak ani jeden koncert).

Obsah knihy i libreta tvoří básně s názvy Šumava, Severní Čechy, Luž a Kus domova. První část přírodně lyricky kontempluje na šumavskou krajinou s její stifterovskou malebností a neposkvrněností. Druhá část přináší pohled na ruch, dynamiku a víru v pokrok v severních Čechách počátku 20. století. Třetí báseň nazvaná Luž obsahuje složité téma vyhnání německojazyčného obyvatelstva z českých zemí po druhé světové válce. Závěrečná báseň cyklu se zamýšlí nad současností krajiny českého pohraničí a nad angažmá, jímž jsou povinni ti, kteří zde dnes žijí a slyší, jak zdi, stromy a kopce šeptají.

Publikaci Domov / Heimat vypravil 12 panoramatickými ilustracemi Pavel Kraus. Autorem textů je Tomáš Cidlina. Překlady do německého jazyka Anna Knechtel z Mnichovského Adalbert Stifter Verein.

Kniha je vydána dvojjazyčně. Její vydání podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

„Kniha Domov / Heimat bude jistě střípkem do mozaiky děl, která pomáhají rehabilitovat dědictví krajiny českého pohraničí a ukazují veřejnosti jeho historickou a literární mnohotvárnost, z níž lze těžit pro pochopení odkazu nejen německých obyvatel před rokem 1945.“
Marek Sekyra, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Vydavatelství nám poskytlo i náhledy zmiňovaných ilustrací, ale domnívám se, že by bylo škoda je jen tak zveřejnit. Kdo má zájem, ať si knížku sežene a podívá se. Ilustrace souvisí s textem, byť není jednoduché proniknout do souvislostí. Nestačí se jen zběžně podívat, pokochat a otočit list. Pozornému pohledu se totiž vyjeví souvislosti a části obrazu na první pohled skryté. nenápadné. I proto se vyplatí se vracet, dívat se znovu, v jiné náladě, v jinou část dne. Stejně jako k textům:

Přijímám tě, krajino sedmibolestná,
přijímám tvé dědictví.

Je jasné, proč byla kniha vydána s pomocí dotačních peněz. Nejde o masovou záležitost, thriller. Vlastně si nejsem úplně jistý, komu ji doporučit – ona se totiž hodí každému, kdo je vnímavý, citlivý, pozorný. Křížem krážem. Ale dozajista není cílena na „běžné“ čtenářstvo. Naštěstí to vypadá, že tenhle minoritní titul nakladatelství „vodu na mlýn“ nesebral, protože už mám v ruce třetí vydaný titul.

Takže pokud vás cokoli z uvedeného zaujalo, oslovilo – zkuste to. Nejlépe tady ->

Rozhovor s autorem knihy Tomášem Cidlinou vedl Petr Vizina:

Tagy